1971.01.21 Poznań – List O. Leonarda do Ks. M. Fellich

List1 O. Leonarda Kowalówki do Ks. M. Fellich.2

J+M+J

Pax Christi

Poznań, 21 stycznia 1971 r.

Czcigodny Księże,

Otrzymałem adres Księdza, będąc w Rzymie, w Międzynarodowym Kolegium Karmelitów Bosych, od mojego młodego przyjaciela O. Gabriela, Hindusa. Mówił mi, że chciałby Ksiądz zaangażować się w korespondencję z Polakiem. Aż do teraz nie było to dla mnie możliwe. Dzisiaj chciałbym skorzystać z Księdza dobroci.

Czytaj dalej…