Jubileusz 50-lecia Misji Karmelitańskich w Burundi i Rwandzie

Karmelici z Burundi i Rwandy zapraszają do zjednoczenia się z nimi z okazji dziękczynienia Bogu za jubileusz 50-lecia ich obecności w Burundi i Rwandzie.

Jubileusz 50-lecia Misji Karmelitańskich w Burundi i Rwandzie