II Kongres Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda w Gitega 2021 - O. Zachariasz

List z podziękowaniami od o. Zachariasza i całego Wikariatu Regionalnego

Gitega, 4.05.2021

Drogi Ojcze Janie,
Drodzy Współpracownicy, Wolontariusze, Dobrodzieje
Kochani Przyjaciele Misji Karmelitańskich

Minął ponad tydzień odkąd zakończyliśmy Drugi Kongres Kapitularny Regionalnego Wikariatu Burundi – Rwanada karmelitów bosych Krakowskiej Prowincji. Trwał on dokładnie 5 dni (20 – 25 kwiecień) i zastał uroczyście podsumowany w Niedzielę Dobrego Pasterza, kiedy to medytowaliśmy słowa Psalmu 22 „Pan jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie”.

To już drugi raz, kiedy to spotykamy się w naszym gronie, nie tylko po to, aby dokonać wyboru Wikariusza i Rady, ale przede wszystkim po to, aby rozeznawać wolę Bożą w realizacji naszej misji, w Kościele lokalnym zgodnie z naszym karmelitańskim charyzmatem.

Pomimo nieobecności Ojca Prowincjała, który delegował o. Fryderyka Jaworskiego do przewodniczenia obradom Kongresu, doświadczyliśmy wiele jedności i braterstwa pomiędzy nami i w relacji z Prowincją.

Tegoroczny Kongres miał swój szczególny charakter. Po pierwsze ze względu na możliwość fizycznego spotkania się barci pracujących w Burundi i Rwandzie, co zwyczajnie nie byłoby możliwe ze względu na pandemię Covid-19. Od ponad roku granice pomiędzy dwoma krajami pozostają zamknięte. Podjęte wysiłki organizacyjne i podróż lotnicza współbraci z Rwandy umożliwiły nam spotkanie. Ostatecznie, Kongres mógł się odbyć – byliśmy razem.
Po drugie, Kongres był celebrowany w trakcie obchodów ROKU JUBILEUSZOWEGO. To był szczególny czas dziękczynienia za dobro, którego Bóg dokonał poprzez fundatorów naszych karmelitańskich misji. Jego łaska nie przestała nam towarzyszyć poprzez cały czas naszej obecności w Burundi i Rwandzie (1971 – 2021). Obecność o. Kamila Ratajczaka – członka pierwszej grupy misjonarzy ubogaciła celebrację Kongresu.

Jubileusz jest dla nas okazją do pogłębionej refleksji, do dokonania bilansu przeszłości i nakreślenia perspektyw. W czasie Kongresu 15 braci z 5 wspólnot pracowało razem 5 dni analizując najistotniejsze kwestie naszego życia: tożsamość charyzmatyczna, formacja, misja (apostolstwo) i administracja.
Większość naszych dzieł może być realizowane dzięki Waszemu wsparciu duchowemu, moralnemu i materialnemu. Od wielu lat wasze zaangażowanie i otwartość na współprace jest konkretną pomocą dla naszych misji. Wiele projektów duszpasterskich, socjalnych, formacyjnych oraz budowlanych to owoc Waszego zaangażowania.
Dzięki Waszej hojności realizujemy liczne inicjatywy duszpasterskie – zarówno te w formie tradycyjnej (ewangelizacja poprzez przepowiadanie Słowa i udzielanie sakramentów), jaki i w nowej (audycje radiowe, duszpasterstwo młodych z wykorzystaniem Internetu: Fb, Youtub, WhatsApp). Wasze wsparcie pomaga nam wyjść naprzeciw najuboższym i rozwijać duszpasterstwo młodzieży. To również dzięki Wam młodzi kandydaci do życia zakonnego i kapłańskiego w Karmelu mogą odbywać swoją formację (adopcja powołaniowa). To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie struktury i zaplecze, którym dysponujemy dzięki Wam.

Z wielką wdzięcznością w sercach spoglądamy na dzieła, których Bóg dokonuje poprzez Waszą bliskość względem nas. W sposób szczególny dziękujemy o. Janowi Krawczykowi – prowincjalnemu sekretarzowi do spraw misji. Znamy jego wysiłki i nieustanną troskę tak bardzo widoczną w opiece nad starszymi misjonarzami, zaangażowanie w organizację animacji misyjnych w parafiach i szkołach, skrupulatne kolekcjonowanie materiałów archiwalnych misji, regularną publikacje i redagowanie biuletynu AMAHORO oraz wiele innych inicjatyw koordynowanych z ogromnym zapałem i determinacją.

Dziękujemy jego najbliższym współpracownikom. Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich, ale pragniemy wspomnieć panią Mariolę Michaldo, która zajmuje się administracją biura misyjnego i pana Krzysztofa Kamińskiego – administratora karmelitańskiego serwisu misyjnego (www.misjekarmel.pl). Nie możemy zapomnieć o pani Elżbiecie Królewicz, pani Annie Leszczuk, panu Mieczysławie Dopart i wszystkich pozostałych wolontariuszach i animatorach, którzy tak aktywnie i pełni oddania angażują się w organizację kiermaszy i animacji misyjnych.

Kierujemy nasze słowa podziękowania do Księży Proboszczów, którzy przyjmują naszych współbraci misjonarzy w czasie wakacji, aby mogli dzielić się z wiernymi w Polsce doświadczeniami młodego Kościoła w Afryce.

W imieniu nowej Rady Wikariatu i wszystkich braci pragnę wyrazić nasze podziękowania za Waszą wrażliwość i liczne gesty braterstwa.

Pozwólcie, że na koniec powierzę waszej szczególnej trosce modlitewnej dwóch naszych współbraci: ojca Bartłomieja Kurzyńca i ojca Galikana Nduwimana, którzy w ostatnich miesiącach doświadczają wiele cierpienia z powodu choroby. Aktualnie o. Galikan odbywa chemioterapię przebywając we wspólnocie karmelitów bosych w Kenii, w Nairobi (misja Prowincji Washington). Ojciec Bartłomiej przygotowuje się do przyjazdu do Polski, gdzie podejmie odpowiednie leczenie. W podróży będzie mu towarzyszył o. Kamil Ratajczak.

Prosimy Pana, aby wypełnił Was swym błogosławieństwem. Niech Wasza bliskość pomaga nam przeżywać czas jubileuszu 50–lecia obecności Karmelu Terezjańskiego w naszym regionie. Prosimy Tego, który zapragnął nas tutaj, aby uczynił nasze życie i posługę owocnymi dla swej chwały i zbawienia świata.
Nasza Pani, Królowo Karmelu – Patronko naszego Wikariatu, módl się za nami!

Antoine Marie Zacharie IGIRUKWAYO, ocd
wikariusz regionalny w Burundi – Rwanda

List w języku francuskim do pobrania: