Opłatek misyjny z kapelą…

Serdecznie zapraszamy wszystkich Przyjaciół Misji na coroczne spotkanie opłatkowe w sobotę 18 stycznia 2020r. Jeśli Bóg pozwoli będą na nim obecni także nasi misjonarze przebywający w Polsce.  
Rozpoczniemy nasze spotkanie Mszą św. o godzinie 14.30 (w Krakowie, kościół Ojców Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18) pod przewodnictwem Ojca Prowincjała Tadeusza Florka, a po niej wigilijny opłatek misyjny w sali Karmelitańskiego Instytutu Duchowości. Po wspólnym kolędowaniu i modlitwie za misjonarzy, w rodzinnej atmosferze nastąpi tradycyjne łamanie się opłatkiem, życzenia i agapa. Będzie także miejsce na tradycyjny kiermasz misyjno-świąteczny.
Nasze spotkanie zaszczyci i uświetni w tym roku KAPELA TUROBIŃSKA z Turobina (woj. lubelskie). Jest to zespół dziecięco – młodzieżowy (od 10 – do 25 lat) który działa od 2016 r. Na opłatku misyjnym zaprezentują kolędy stare i nowe, niektóre zapomniane opracowane na nowo, powyciągane ze starych kantyczek i od ludzi, którzy je pamiętają i pragną ocalić od zapomnienia. Kierownikiem zespołu jest Pani Edyta Prokopiuk.
Z całego serca zapraszamy na wspólne opłatkowe spotkanie misyjne. 
o. Jan Ewangelista – prowincjalny sekretarz misji karmelitańskich