Pisma misyjne o. Jana od Jezusa i Maryi oraz Z naszej przeszłości misyjnej o. Leonarda Kowalówki

Pisma Misyjne
Pisma Misyjne

Z okazji 50 lecia misji karmelitańskich w Burundi i Rwandzie (2021), ukazało się już w listopadzie 2020 w Wydawnictwie Karmelitów Bosych w Krakowie, tłumaczenie z języka łacińskiego „Pism misyjnych” o. Jana od Jezusa i Maryi (z okresu 1604-1615 r.) oraz obszerne fragmenty pracy doktorskiej o. Leonarda Kowalówki „Z naszej przeszłości misyjnej”, ukazujące wkład karmelitów bosych z Polski w misję perską (1605).

Pierwsze dzieło powstało w 1605r. Drugie 370 lat później(1975). Oba tworzą żywy nurt misyjnej tradycji zakonu karmelitańskiego. Wydaliśmy je razem w jednym tomie.

Pisma misyjne nie zostały opublikowane za życia o. Jan od Jezusa-Maryi. Dopiero po jego śmierci ukazały się razem z innymi jego pismami. W niniejszym wydaniu po raz pierwszy publikujemy je wszystkie razem i po raz pierwszy w tłumaczeniu polskim.

Pisma misyjne” to tytuł umowny, dla zbioru traktatów, listów i wypowiedzi autorstwa o. Jana od Jezusa i Maryi, których tematem są misje karmelitańskie. Pierwsza część zawiera sześć pism wyłącznie misyjnych. Druga część, umieszczona w załącznikach, zawiera cytaty o tematyce misyjnej, zaczerpnięte z różnych dzieł o. Jana od Jezusa i Maryi. Pisma misyjne były obowiązkowym podręcznikiem formacyjnym także dla o. Leonarda Kowalówki – inspiratora i organizatora wyprawy misyjnej do Burundi w 1971r. Kształtowały one nie tylko jego sposób myślenia o celu i realizacji misji karmelitów bosych lecz także oddziaływały na sposób życia całej misyjnej wspólnoty.

Praca naukowa o. Leonarda Kowalówki (L’attivita pastorale e missionaria dei Carmelitani Scalzi polacchi (Rzym 1970 stron 270), uzupełniona i poszerzona przez Autora została udostępniona polskiemu czytelnikowi pod tytułem Z naszej przeszłości misyjnej (Rzym 1975 stron 735). Jest cennym przyczynkiem do historii prowincji polskiej karmelitów bosych a szczególnie jej działalności misyjnej. W obecnym wydaniu prezentujemy jedynie ważniejsze fragmenty pracy doktorskiej o. Leonarda Kowalówki. Pominięto większość przypisów i katalogów bibliograficznych.

Oba dzieła są potężnym wołaniem o odnowienie zapału misyjnego. Są jednocześnie pewnego rodzaju rachunkiem sumienia z naszego zaangażowania misyjnego.

Pisma misyjne, Kraków 2020r, stron 439, oprawa twarda, można nabyć w Wydawnictwie Karmelitów Bosych w cenie 44,90zł (z rabatem 10%). Zamówienia można składać przez Internet: https://wkb-krakow.pl/duchowosc/1202-pisma-misyjne.html