Wielki Kiermasz Misyjny w Czernej w roku 2019 (13 lipca do 21 lipca)

Z całego serca pragnę podziękować Wandzie Bigaj oraz wszystkim jej Przyjaciołom misji za zorganizowanie tegorocznego kiermaszu misyjnego. Bóg zapłać wszystkim którzy przy tej okazji złożyli ofiary na fundusz adopcji kleryka karmelitańskiego. Dzięki waszej ofiarności możemy pokryć ¼ całości wydatków na utrzymanie i wykształcenie przyszłych kapłanów dla Burundi i Rwandy. Całość ofiar została przekazana przez ręce o. Kamila Ratajczaka przeora klasztoru w Butare do o. Galicana odpowiedzialnego za wychowanie i wykształcenie naszych kleryków.
Każdy, kto złożył jakąkolwiek ofiarę za otrzymaną pamiątkę misyjną uczestniczy czynnie w pokryciu kosztów wychowania przyszłego kapłana na misjach w Rwandzie i Burundi. W imieniu Misjonarzy Karmelitów Bosych pracujących w Burundi i Rwandzie wszystkim, którzy na ten cel ofiarowali nam książki, rękodzieło, drobne rzeczy użytkowe, obrazy, rzeźby z drzewa, ozdoby, wyroby własne, pamiątki, a nawet biżuterię itp. z całego serca składamy Bóg zapłać! Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli przyjąć, wyżywić, wychować i wykształcić przyszłych kapłanów dla ludu Burundi i Rwandy, a mamy nadzieję, że także przyszłych misjonarzy dla innych narodów!
W Waszych intencjach będzie sprawowana Msza św. dnia 1 października o godz. 18.00 (Kościół Karmelitów Bosych, Kraków ul. Rakowicka 18) jako Msza św. dziękczynna za ofiarodawców i dobroczyńców kiermaszu misyjnego w Czernej.
Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy nas życzliwie gościli: o. Krzysztofowi, Dyrektorowi Domu Pielgrzyma w Czernej i o. Leszkowi, Przeorowi klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej. To był naprawdę piękny czas wielkiej pracy dla misji i pracy nad sobą. Niech Dobry Bóg Wam wynagrodzi, błogosławi, niech obdarzy Was łaską i miłosierdziem!
Przyszłoroczny kiermasz misyjny w Czernej odbędzie się w dniach 13-21 lipca 2019r. W jego organizacji oraz prowadzeniu pomoże nam w przyszłym roku – po raz pierwszy w historii – o. Amadeusz Nzeyimana OCD z Gitega w Burundi (który od 1.10.2018 rozpoczyna w Krakowie studia doktoranckie na UJPII).

Wszystkie ofiary złożone przy tej okazji będą przeznaczone także na FUNDUSZ ADOPCJI KLERYKÓW NASZYCH KARMELITAŃSKICH MISJI W RWANDZIE I BURUNDI.
Już teraz zapraszamy wszystkich do całorocznej współpracy i włączenia się w pomoc misjonarzom. Wszelkie przedmioty, jakie pragniecie ofiarować na ten kiermasz, możecie nadsyłać pocztą na adres Biura misyjnego, przywieźć je osobiście lub skontaktować się bezpośrednio z Sekretarzem misji: 600 967 636.
Zapraszamy!
o. Jan Ewangelista OCD
Sekretarz misji karmelitańskich