Z MISYJNEJ PRZESZŁOŚCI

1917_1Wizytacja prowincjalska o. Benignusa Wanata w Afryce, lata 90-te.

W pierwszym rzędzie od lewej: o. Benignus – ówczesny Prowincjał, o.  Jerzy Gogola – sekretarz ds. misji, o. Teofil Kapusta. Drugi rząd od lewej: Br. Marceli Szlósarczyk, Br. Marek Gromotka, o. Sylwester Potoczny.