Życzenia Wielkanocne 2017

„Przyjdźcie z radością do swego Pana. Bogaci i ubodzy, wszyscy razem się cieszcie.
Starający się i lekkomyślni, uczcijcie ten dzień. Ci, co pościli i ci, co nie pościli, weselcie się dziś.
Stół zastawiony – rozkoszujcie się wszyscy.
Baranek obfity – niech nikt nie wyjdzie głodny.
Wszyscy przyjmijcie bogactwo miłosierdzia.
Niech nikt nie martwi się z powodu swych grzechów, bo z grobu zabłysło przebaczenie.
Niech nikt nie lęka się śmierci, bo wyzwoliła nas od niej śmierć Zbawiciela.
Zniszczył ją Ten, Kogo ona trzymała.
Unieszkodliwił piekło Ten, Który zstąpił do piekieł.
Zmartwychwstał Chrystus – i piekło zostało obalone.
Zmartwychwstał Chrystus – i przepadły demony.
Zmartwychwstał Chrystus – i weselą się aniołowie.
Zmartwychwstał Chrystus – i Życie odzyskało swe prawa.
Zmartwychwstał Chrystus – i nikt z martwych nie pozostał w grobie.
Bo Chrystus zmartwychwstał, jako pierwszy z tych, co pomarli.
Jemu chwała i królestwo na wieki wieków. Amen” (św. Jan Chryzostom)

Drodzy Przyjaciele naszych misji!
Jednoczymy się z Wami w czasie świętych dni Triduum Paschalnego, nowenny do Bożego Miłosierdzia i uwielbieniu Jezusa Zmartwychwstałego. Modlimy się za każdego z Was i z serca dziękujemy Bogu, że dał nam tak dobrych i hojnych Przyjaciół którzy zawsze wspierają dzieło misji głoszenia mocy Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Niech On sam dotknie duszy każdego z Was i obdarzy silną wiarą w Niego, rozpali ogień miłości ku Niemu i umocni nadzieję życia na wieki. Żyjcie wiecznie w Bogu i nie umierajcie przed czasem przez grzech i zwątpienie! Z serca Wam błogosławimy +

Misjonarze Karmelici Bosi z Rwandy i Burundi