Prośba o modlitwę za o. Eliasza

Drodzy Przyjaciele misji,

O. Eliasz przyjęty do Wojewódzkiego Szpitala św. Barbary w Sosnowcu dnia 13 grudnia, będzie jednak operowany dziś przed południem ok. godz 11.00  (tj. 17 grudnia). Prosimy Was o modlitwę za niego oraz za operującego go prof. dr.  Zbigniewa Lorenza ordynatora chirurgii w tymże szpitalu. Jak mówi Pismo „jest czas by sprowadzić lekarza, nie odsuwać się od niego, albowiem jest on potrzebny. Jest czas, kiedy w jego rękach jest wyjście z choroby. On sam błagać będzie Boga, aby dał mu moc przyniesienia ulgi i uleczenia, celem zachowania życia” (por. Syr 38, 12-14). Wszystko jednak w rękach Bożych! Polecamy także Waszej modlitwie siostry pielęgniarki i nasze wolontariuszki które z wielkim poświęceniem wspomagają go w chorobie. 

o. Jan Ewangelista