1972.02.29 Rutana – List O. Leonarda do Sióstr Karmelitanek.

JM+JT

Pax Christi!

Rutana, 29.02.1972

Czcigodna Matko!

Ośmielam się prosić Matkę o pomoc misjonarską. Jest nas jedenastu polskich Karmelitów Bosych, którzy przybyliśmy do Burundi, by rozpocząć tu karmelitańskie życie modlitwy i apostolatu.

Byśmy dobrze rozpoczęli to dzieło, przede wszystkim proszę o modlitwę. Ale również mamy wielkie potrzeby materialne. Z naszego kraju nie możemy nic otrzymać. Dlatego każda mała pomoc będzie dla nas drogocenna. Z ufnością zwracam się więc do Córek N. M. Św. Teresy, bo znam i doceniam ich życie modlitwy i umartwienia, ich hojność, gorliwość i pragnienie niesienia w swym ubóstwie pomocy ubogim Chrystusa.

Pozwolę sobie przesłać adres, na który mogłaby Matka przesłać Waszą pomoc.

My, ze swej strony obiecujemy nasze modlitwy, mając nadzieję, że zrobi Matka dla nas to, co tylko jest możliwe.

Z okazji Świąt Wielkanocnych zechciejcie przyjąć moje szczere życzenia, aby Chrystus Zmartwychwstały napełnił Was obficie Swymi łaskami.

Zjednoczony w modlitwie

O. Leonard od Męki Pańskiej

Wikariusz Prowincjalny