1970 05 – List O. Leonarda do O. Prowincjała

List O. Leonarda Kowalówki do O. Prowincjała Remigiusza Czecha.1

JM+JT

Pax Christi.

Przewielebny Nasz Ojcze!

Przynajmniej kilka słów i w tym tygodniu.

Wczoraj przyjechał O. Jan Chrzciciel, pozostanie tylko do czwartku. W ubiegłym tygodniu przejeżdżało trzech młodych misjonarzy do Kongo z Prowincji Kastylii, która cztery lata temu przyjęła tam misje. Dwóch ojców po 24 – 27 lat i jeden brat – 20 lat.

Na Nadzwyczajnym Definitorium ogłosił [Nasz Ojciec Generał], że Prowincja nasza otwiera w Katandze, w Afryce misję i posyła pięciu lub siedmiu ojców i jednego brata. Zrobiło to wrażenie.

N. O. Generał pytał mnie tylko, czy rzeczywiście te powołania się znajdą. Odpowiedziałem, że skoro N. O. Prowincjał tak napisał, to jest pewien, że się znajdą. Placówka będzie w strefie języka francuskiego i w Afryce. To jest pewne. Na resztę danych czekamy i staramy się, by warunki były dla nas jak najodpowiedniejsze.

Na ten tydzień otrzymałem pracę od N. O. Generała, reasumowanie wypowiedzi Karmelitanek polskich – Jeśli otrzymam konkretne dane w naszej sprawie, zaraz coś napiszę i chyba zaraz wrócę. Modlę się, żeby Pan Bóg pozwolił Naszemu Ojcu przeprowadzić to wielkie dzieło…

N. O. Generał rozpoczął wizytację w Prowincji Weneckiej, w Trieście.

Całuję św. Szkaplerz i ręce Naszego Ojca

O. Leonard od Męki Pańskiej

1AKP OCD, AMBR 1/3, k.3r.

Pobierz pdf 1970 05 – List O. Leonarda do O. Prowincjała.