1970.10.18 Poznań – List O. Leonarda do Definitorium P.

List O. Leonarda Kowalówki do Definitorium Prowincjalnego.1

JM+JT

Pax Christi.

Poznań, 18.10.1970

Do Przewielebnego Definitorium Prowincjalnego.

W związku z wyjazdem naszych misjonarzy do Afryki ośmielam się podać pewne sugestie, dotyczące ich przygotowania oraz zorganizowania pomocy dla naszych Misji w kraju i za granicą.

1. Wszyscy kandydaci powinni odbyć przed wyjazdem kurs jazdy samochodem oraz na motorze.

2. Jest niezbędne, aby wszyscy mogli spędzić przynajmniej 3 miesiące na praktyce języka francuskiego we Francji lub Belgii.

3. Składka z Niedzieli Misyjnej winna być przekazywana, według apostolskich rozporządzeń, w całości na cele misyjne.

4. W naszych kościołach, tak Ojców jak i Sióstr, należałoby przywrócić skarbonkę „Na Misje”, która utrzymywała się jeszcze podczas okupacji. Ofiary winny być przekazywane przez zelatora konwenckiego raz w miesiącu Sekretarzowi Prowincjalnemu Misji.

5. Wypadałoby wezwać i zachęcić Ojców i klasztory Sióstr, aby zadeklarowały dobrowolną pomoc dla naszych Misji, w formie ofiary składanej co miesiąc z własnych dochodów.

6. Byłoby bardzo wskazane, aby Siostry Karmelitanki Bose przygotowały „zakrystię” dla misjonarzy. Poszczególne klasztory dla poszczególnych Ojców. A więc:

– ornaty we wszystkich kolorach, z wyjątkiem czarnego,

– dwie alby,

– dwa cingula,

– dwa humerały,

– dwie komże,

– jedną kapę,

– jeden welon,

– jeden kielich,

– cztery puryfikaterze,

– dwie palki,

– dwa korporały,

– ampułki,

– cztery ręczniczki,

– jedną bursę dla chorych z naczyniem na Komunię św. i oleje św.,

– dwie komże, dwa kapturki, dwie sutanny czerwone dla ministrantów.

7. Bardzo pożądane jest wzbudzenie szczególnego zainteresowania sprawą Misji u Ojców Dyrektorów oraz Ojca Wizytatora III Zakonu oraz zorganizowanie przez nich pomocy.

8. Wskazane byłoby zainteresowanie i zachęcenie Księży Proboszczów i parafii, z których pochodzą kandydaci na misje, aby pośpieszyli z pomocą w przygotowaniu oraz zaopatrzeniu misjonarzy.

9. Byłoby wskazane również wzbudzenie zainteresowania sprawą Karmelitańskich Misji wśród Polonii Zagranicznej: np. w Ameryce przez naszych Ojców; w Anglii może przez O. Jana Chrzciciela; a także w Papieskich Dziełach Misyjnych w Rzymie i Paryżu – przez samych misjonarzy; w Austrii i Bawarii przez Sekretarzy Prowincjalnych Misji; a wreszcie i w „Caritas Internationalis” w Rzymie. Pomoc z tych źródeł ze względu na naszą sytuację jest niezbędna. I musimy się sami o nią starać, gdyż ani Sekretarz Generalny Misji ani nikt inny nam tu nie pomoże.

Fr. Leonardus a Passione Domini

Sekretarz Prowincjalny Misji OCD

1AKP OCD, AMBR 1/1, k. 29r.

Pobierz pdf 1970 10 18 Poznań – List O. Leonarda do Definitorium P.