1971.01.22 Poznań – List O. Leonarda do O. Pawła.

List1 O. Leonarda do O. Pawła. 2

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 22.01.1971

Czcigodny i Drogi O. Pawle!

Mam nadzieję, że pamięta jeszcze Ojciec O. Leonarda od Męki Pańskiej, Sekretarza Prowincjalnego Misji OCD, Polaka. W zeszłym roku uczestniczyliśmy obaj w Kongresie Zelatorów Prowincjalnych w Rzymie. Pamiętam Ojca bardzo dobrze i dlatego pozwalam sobie zwrócić się do Ojca z gorącą prośbą.

Moja Prowincja przyjęła misję w Burundi, w Afryce Środkowej. Zostałem mianowany przewodniczącym grupy. Pojedzie więc dziesięciu ojców i dwóch braci. W czerwcu udamy się do Francji i zostaniemy tam przez dwa miesiące, lipiec i sierpień, by uczyć się języka francuskiego. We wrześniu wyjedziemy przez Rzym do Burundi.

Proszę więc Ojca o jakąś pomoc w początkach naszej misji, a szczególnie na czas naszego pobytu we Francji. Pomoc ta mogłaby mieć formę intencji mszalnych do odprawienia, wszystkie, jakie Ojciec mógłby nam posłać lub przynajmniej tyle, ile byłoby niezbędne dla jednego Ojca. Biorąc pod uwagę nasze trudności materialne, byłaby to dla nas wielka pomoc.

Proszę Ojca uprzejmie o odpowiedź, czy mogę oczekiwać od Ojca tej przysługi. Będę bardzo wdzięczny.

Wszystkiego dobrego i serdeczne pozdrowienia.

O. Leonard OCD

1Oryginał w języku włoskim.

2AKP OCD, AMBR 5/16, k.9r.

Pobierz pdf 1971 01 22 Poznań – List O. Leonarda do O. Pawła.