1971.02.26 Poznań – List O. Leonarda do O. K. Szymeckiego OFM

List O. Leonarda do O. Krzysztofa Szymeckiego OFM.1

JM + JT

Pax Christi!

Poznań 26.02.1971

O. Krzysztof Szymecki OFM

Parafia Św. Teresy

03 Montlucon

Czcigodny Ojcze!

Chociaż nieznany Ojcu, ośmielam się zwrócić do Ojca z gorącą prośbą.

Nasza Polska Prowincja Karmelitów Bosych przyjęła misje w Afryce centralnej, w Burundi.

Z końcem czerwca grupa złożona z 9 ojców i 2 braci wyjedzie do Francji dla studium języka francuskiego, na 2 miesiące, a 30 VIII odlecimy samolotem z Rzymu do Burundi.

Właśnie w związku z naszym studium francuskiego, chciałem Czcigodnego Ojca prosić, czy nie mógłby wystarać się nam o jakiejś miejsce bezpłatne, przynajmniej dla jednego misjonarza. Chodzi mi o Paryż lub miejscowość pod Paryżem, skąd mógłby dojeżdżać na Alliance Francaise czy Institut Catholique.

Siostry Oblatki z Poznania dały mi adres i zachęciły, abym zwrócił się do Czcigodnego Ojca z tą prośbą, gdyż wiedzą, że Ojciec pomaga, gdzie może. Mogłaby to być jakaś parafia czy klasztor zakonnic, gdzie ojcowie mogliby służyć w miarę możności.

Będę ogromnie wdzięczny za słówko odpowiedzi, czy mogę oczekiwać od Czcigodnego Ojca pomocy w tym względzie.

Łączę wyrazy najgłębszej czci i poważania.

O. Leonard OCD

Kierownik grupy

1AKP OCD, AMBR 5/16, k. 31 r.

Pobierz w pdf 1971 02 26 Poznań – List O. Leonarda do O. K. Szymeckiego OFM