1971.04.21 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Prymasa Polski, Kard. Stefana Wyszyńskiego.

JM + JT

Pax Christi!

Ave Maria.

Poznań, 21.04.1971

Eminencjo,

Najdostojniejszy Księże Prymasie,

Ojcze,

Pragnę z całego serca podziękować za ojcowskie przyjęcie i obietnicę podarowania nam kopii Obrazu Jasnogórskiego Najświętszej Dziewicy. Będzie on dla nas znakiem łączności i jedności z Prymasem Polski oraz Episkopatem, a zarazem zapewnieniem, że nasza karmelitańska misja w Burundi jest misją Kościoła w Polsce.

Pragniemy gorąco posiadać obraz najpóźniej na 22 VI 1971 r., dzień pożegnania misjonarzy, aby móc go wystawić do czci publicznej Ludu Bożego przed wyjazdem do Afryki.

Całując ze czcią ręce Waszej Eminencji, pozostaję najniższym i oddanym sługą

O. Leonard Od Męki Pańskiej, OCD

Pobierz pdf: 1971 04 21 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Prymasa Polski, Kard. Stefana Wyszyńskiego.