1971.03.05 Poznań – List O. Leonarda do ks. Bp P. Ramondot.

List O. Leonarda do Ks. Bp P. Ramondot.1

JM + JT2

Pax Christi!

Poznań 5.03.1971

Do Jego Ekscelencji

Najczcigodniejszego

Ks. Biskupa P. Ramondot

Ekscelencjo,

Dziękuję za miły list z dn. 22 lutego 1971. Według rady Ks. Biskupa napisałem natychmiast do Pana Prezydenta Stowarzyszenia Przyjaciół Polski, aby uzyskać 9 stypendiów dla naszych misjonarzy. Gdy otrzymam odpowiedź, poinformuję Ks. Biskupa.

Czytaj dalej…

1971.03.04 Poznań – List O. Leonarda do O. Chaffarod.

List O. Leonarda do O. Chaffarod1

JM + JT2

Pax Christi!

Poznań 4.03.1971

Do O. Chaffarod

1 Rue St. Etienne du Mont

75 Paryż 5 dzielnica

Najczcigodniejszy Ojcze!

Dziękuję Ojcu za list z 25 lutego 1971 roku i pragnę odpowiedzieć na wszystkie Ojca pytania.

Jest nas jedenastu misjonarzy, ale być może dwóch z nas pozostanie w Brukseli. Projekt ofiarowania nam 4 do 5 pokoi wydaje się bardzo dobry. Jeśli chodzi o kuchnię, to śniadanie i posiłek wieczorny spożyjemy u nas, posiłek południowy zaś w taniej restauracji, którą znalazłem w Paryżu.

Czytaj dalej…

1971.03.04 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp Martin.

List O. Leonarda do Ks. Bp Martin.1

JM + JT2

Pax Christi!

Poznań 4.03.1971

Do Jego Ekscelencji

Najczcigodniejszego

Ks. Bp Józefa Martin

Biskupa Bururi

Ekscelencjo,

Piszę znowu, by zapytać, czy Ks. Biskup otrzymał mój list z dn. 23.02.71 i równocześnie chciałbym prosić o wskazówki, jak moglibyśmy wysłać nasze bagaże? Wysyłka bagaży samolotem kosztuje zbyt drogo. Wyjeżdżając z Polski mamy prawo zabrać jako bagaż wszystko, co chcemy, bez żadnych opłat celnych. Więc spodziewamy się zabrać dużo rzeczy.

Czytaj dalej…

1971.02.26 Poznań – List O. Leonarda do O. K. Szymeckiego OFM

List O. Leonarda do O. Krzysztofa Szymeckiego OFM.1

JM + JT

Pax Christi!

Poznań 26.02.1971

O. Krzysztof Szymecki OFM

Parafia Św. Teresy

03 Montlucon

Czcigodny Ojcze!

Chociaż nieznany Ojcu, ośmielam się zwrócić do Ojca z gorącą prośbą.

Nasza Polska Prowincja Karmelitów Bosych przyjęła misje w Afryce centralnej, w Burundi.

Z końcem czerwca grupa złożona z 9 ojców i 2 braci wyjedzie do Francji dla studium języka francuskiego, na 2 miesiące, a 30 VIII odlecimy samolotem z Rzymu do Burundi.

Właśnie w związku z naszym studium francuskiego, chciałem Czcigodnego Ojca prosić, czy nie mógłby wystarać się nam o jakiejś miejsce bezpłatne, przynajmniej dla jednego misjonarza. Chodzi mi o Paryż lub miejscowość pod Paryżem, skąd mógłby dojeżdżać na Alliance Francaise czy Institut Catholique.

Czytaj dalej…

1971.02.26 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Infułata A. Banaszaka.

List O. Leonarda do Ks. Infułata A. Banaszaka.1

JM + JT

Pax Christi!

Poznań 26.02.1971

Ks. A. Banaszak

Paryż V dzielnica

5 Rue des Irlandais

Czcigodny Księże Infułacie!

O. Michał Machejek z Rzymu informował Księdza Infułata, że nasza Polska Prowincja Karmelitów Bosych przyjęła samodzielną placówkę misyjną w Burundi. Jedzie nas 11, tj. 9 kapłanów i 2 braci.

Ponieważ Burundi jest strefą języka francuskiego, pragniemy zatrzymać się we Francji, w Paryżu, na studium tego języka w lipcu i sierpniu. W związku z tym pragnę prosić jak najusilniej Księdza Infułata o pomoc, aby jeśli to możliwe, pomógł nam, (dziewięciu kapłanom) dostać się na Institut Catholique i Alliance Francaise bezpłatnie lub za niewielką opłatą. Spodziewam się, że będziemy mogli wyjechać z Polski pod koniec czerwca, a pozostalibyśmy we Francji do 20 VIII, zaś 30 VIII odlecimy z Rzymu do Burundi.

Czytaj dalej…

1971.02.23 Warszawa – List O. Leonarda do Ks. Rektora we Francji.

List O. Leonarda do O. Rektora we Francji.1

J + M

Pax Christi!

Karmel, Warszawa

23.02.1971

Przewielebny Ojcze Rektorze!

W związku z bliskim już wyjazdem naszej grupy Karmelitów Bosych na polską misję w Burundi, w Afryce, ośmielam się zwrócić do Ojca Rektora z prośbą o wyświadczenie nam braterskiej przysługi.

Nasza grupa w drodze do Afryki ma się zatrzymać we Francji dla nabycia wprawy w języku francuskim. Mamy już opłaconą całą podróż, jak również zapewnione utrzymanie podczas pobytu we Francji. Chodzi tylko o formalne zaproszenie z Francji połączone z zapewnieniem utrzymania, potrzebne do paszportu (wizy francuskiej).

Czytaj dalej…

1971.02.21 Poznań – List O. Leonarda do O. Michała Machejka.

List O. Leonarda Kowalówki do O. Michała Machejka.1

JM+JT

Pax Christi!

Poznań 21.02.1971

Drogi Ojcze!

Korzystam z okazji, by przesłać kilka słów. Jestem bardzo zajęty przygotowaniem. Było u nas spotkanie misyjne: Definitorzy, przeorzy, zelatorzy, misjonarze. Będzie mały biuletyn.

(…) Mamy na razie kłopoty z wizą francuską. Jesteśmy w trakcie składania wniosków o paszporty. Ja i grupa poznańska już to uczyniliśmy.

Czytaj dalej…

1971.01.26 Warszawa – List O. Leonarda do Ks. Biskupa Jana Wosińskiego.

List O. Leonarda do Ks. Biskupa Jana Wosińskiego.1

Warszawa, 26.01.1971 r.

Jego Ekscelencja
Najprzewielebniejszy Ks. Bp. Dr. Jan Wosiński
Warszawa
Dziekania 1
Płock

Ekscelencjo

Najdostojniejszy Księże Biskupie,

Polska Prowincja Karmelitów Bosych przyjęła samodzielną placówkę misyjną w Afryce Centralnej, w Burundi, na którą wyjeżdża grupa misjonarzy złożona z dziesięciu kapłanów i dwóch braci zakonnych.

Czytaj dalej…

1971.02.23 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp. Martin.

List O Leonarda do Ks. Bp Martin.1

JM + JT2

Pax Christi!

Poznań 23.02.1971

Do Jego Ekscelencji

Najczcigodniejszego Ks. Biskupa Bururi

Józefa Martin

Ekscelencjo

Otrzymałem Wasze listy z dn. 3 i 6 lutego 1971 roku. Miałem dużo trudności i cierpień, zanim zostałem mianowany kierownikiem grupy misjonarzy, którzy mają wyjechać do Burundi. Ale dzięki Bogu, teraz wszystko idzie dobrze.

Jest nas jedenastu, tzn. dziewięciu kapłanów i dwóch braci. Przygotowujemy się z wielkim zapałem; uczymy się francuskiego, a także prowadzenia samochodu.

Czytaj dalej…

1971.01.22 Poznań -List O. Leonarda do O. Sekretarza Prowincjalnego Prowincji Francuskiej.

List1 O. Leonarda do O. Sekretarza Prowincjalnego Prowincji Francuskiej.2

J+M+J

Poznań, 22 stycznia 1971 r.

Najczcigodniejszy Ojcze,

Mam nadzieję, że pamięta Ojciec O. Leonarda, Sekretarza Prowincjalnego Misji OCD z Polski. Piszę do Ojca, jako do Sekretarza Prowincjalnego prosząc, żeby zechciał trochę nam pomóc.

Nasza Polska Prowincja przyjęła misję w Burundi, gdzie mówi się po francusku, dlatego jesteśmy zobowiązani udać się do Francji, aby nauczyć się Waszego języka, co mamy zamiar uczynić w miesiącach: lipcu i sierpniu 1971 roku.

Czytaj dalej…