Audace Ishimwe OCD

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE BRATA AUDACE ISHIMWE OCD

Święcenia kapłańskie brata Audace Ishimwe OCD wpisały się w zaplanowane już od dawna uroczystości obchodów jubileuszowych. Miały one miejsce w Rwandzie 27 czerwca tego roku. Nie przeszkodziły w tym restrykcje wprowadzone kilka dni wcześniej z powodu nagłego wzrostu liczby zachorowań na Covid19. Rwanda – w przeciwieństwie do Burundi należy niewielu krajów Afryki, gdzie bardzo ściśle przestrzega się protokołu sanitarnego.

Uroczystość odbyła się dzięki przychylności biskupa diecezji Ruhengeri – Jego Ekscelencji Wincentego Hakorimana. Niestety nie była to wielka celebracja, która – jak zaplanowaliśmy, miała być świętem całej parafii Gahunga z udziałem wielu zaproszonych gości. We Mszy św. wzięli udział o. Zachary – wikariusz regionalny, dwóch braci Audace’a, wspólnota lokalna (o. Józef i o. Jan), nasz kleryk Vedaste, a także dwóch kapłanów, którzy towarzyszyli biskupowi.

Pomimo wielu ograniczeń i skromności ceremonii dziękujemy Bogu za niezwykłą przychylność biskupa, który sam osobiście podjął się wielu starań, aby święcenia mogły się odbyć. W czasie homilii dziękował on karmelitom bosym za wybranie tego miejsca na obchody Jubileuszu 50-lecia obecności męskiej gałęzi karmelu terezjańskiego w Burundi i Rwandzie. Nawiązał on do historii misji karmelitańskich przywołując fakt, że o. Leonard Kowalówka OCD pragnął fundować misję w obu krajach jednocześnie. Napotkane trudności (konieczność wyjazdu z Burundi) zaowocowały po latach w obu krajach.

Ojciec Audace – neoprezbiter, pochodzi z północnej Rwandy. Ukończył studia filozoficzne w Bujumbura, a następnie teologiczne w Morogoro (Tanzania). Swoją praktykę diakonatu odbywał w Gahunga. W ciągu kilku dni podejmie posługę w naszym domu rekolekcyjnym w Butare. Będzie także członkiem wspólnoty wychowawczej, która formuje nowicjuszy i animatorem bractw szkaplerznych w Rwandzie. Powierzamy Jego posługę Waszym modlitwom.

W Burundi uroczystości Jubileuszowe odbędą się 21sierpnia w Musongati. W czasie Eucharystii swoje śluby wieczyste złoży 5 braci.