1 % Podziękowanie

Kochani Przyjaciele misji i Darczyńcy!

W imieniu naszych misjonarzy pragnę Wam z serca podziękować, za przekazanie nam w tym roku 1% Waszego podatku od dochodów z przeznaczeniem na misje karmelitańskie.

W roku jubileuszowym 50 lat istnienia naszych misji w Burundi i Rwandzie, Wasz dar przeznaczony  dla najuboższych z ubogich – Pigmejów, stanie się prawdziwie darem jubileuszowym, uwalniającym ich z nędzy, podnoszącym z upodlenia, ratującym życie i dającym nadzieję zwłaszcza dzieciom i młodzieży.

W październiku 2020r. otrzymaliśmy od was 37410,10 zł. Kwota ta została przekazana na konto Biura misyjnego w Krakowie, dzięki uprzejmości ks. Jerzego Limanówki, Prezesa Fundacji Pallotyńskiej Salvatti, z którą współpracujemy.

Kwota ta zostanie przeznaczona na budowę domów dla rodzin Pigmejów w Burundi i Rwandzie, zakup dla nich drzew awokado i kóz – które pozwolą im prowadzić godne życie, wyżywić i wychować dzieci. Za realizację tego projektu pomocowego jest odpowiedzialny o. Maciej Jaworski misjonarz w Burundi.

We wrześniu 2021r. przedstawimy Wam szczegółowy raport z wykorzystanych środków i zrealizowanego projektu pomocy ubogim.

Z uwagi na ograniczoną jawność danych osobowych w fundacji Salvatti nie możemy podziękować każdemu osobiście (dopóki nie otrzymamy danych adresowych od właściwych podmiotów), dlatego proszę przyjmijcie nasze podziękowanie w tej ogólnej formie oraz naszą wdzięczną modlitwę zanoszoną do Boga w Waszych intencjach.

Niech Dobry Bóg udziela Wam hojnie swej łaski, niech Was wysłucha w każdej Waszej potrzebie i nie odmawia Wam pomocy gdy prosić Go będziecie. Tak jak Wy nie odmówiliście pomocy naszym biedakom wśród których żyjemy, tak i Bóg niech Wam nie odmówi gdy prosić Go będziecie o odpuszczenie win. Niech Bóg Was błogosławi: Ojciec + i Syn + i Duch Święty. Amen.

Prosimy Was nie ustawajcie w przekazywaniu nam swojego 1% podatku dla misji karmelitańskich w Burundi i Rwandzie. Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku.

W pola te wpisać należy:

KRS: KRS 0000309499

oraz

CEL SZCZEGÓŁOWY: MISJE KARMEL

Prosimy również o zaznaczenie pola „wyrażam zgodę”. Dzięki temu Urząd Skarbowy będzie mógł wskazać nam osobę, która przekazała swój 1% naszym misjom. Osoby, które przekazując nam 1% zechcą udostępnić swoje dane adresowe, otrzymają osobiste podziękowanie oraz dwa razy w ciągu roku Biuletyn Amahoro, zawierający informacje dotyczące misji karmelitańskich w Burundi i Rwandzie.

Brak takiej zgody uniemożliwia kontakt z Wami, ponieważ przekazana wpłata jest anonimowa – nie znamy Darczyńcy

o. Jan Ewangelista Sekretarz misji karmelitańskich.