Formacja duchowa młodzieży akademickiej w Gitega!

Populacja Burundi w 65% składa się z młodych osób, których wiek nie przekracza 30 lat. Sytuacja polityczna kraju nie daje zbyt wielu perspektyw rozwojowych dla młodego pokolenia. Niski poziom edukacji  i tym samym formacji chrześcijańskiej powoduje, że wiele młodych osób jest podatnych na manipulację stając się w efekcie łatwym łupem dla sekt.   Centrum duchowe karmelitów bosych znajduje się w środkowej części Burundi, w Gitega. To drugie pod względem wielkości miasto w tym kraju. Ponadto, jest to miasto akademickie, gdzie mieści się Universitet Plitechnique, Institut Superiure d’Agronomie, Instytut de Santé Publique. Mieszka tu codziennie około 3000 studentów. 

W Gitega nie ma innego ośrodka, które dysponowałoby odpowiednią infrastrukturą dla przyjęcia większej grupy młodzieży, która zainteresowana jest rozwojem duchowym i szuka miejsc sprzyjających modlitwie. Obserwujemy wzrost zainteresowania młodych ludzi, którzy szukają towarzyszenia duchowego  i doświadczenia wspólnoty chrześcijańskiej. Codzienne spotykamy się z licznymi prośbami kierowanymi pod naszym adresem ze strony studentów.   Dysponujemy odpowiednim miejscem: przystosowana kuchnia, pokoje, jadalnia, kaplica, ogród, sala spotkań. Centrum jest także wyposażone w sprzęt multimedialny (projektor) oraz nagłośnienie. Na miejscu pracuje ekipa młodych karmelitów bosych, Burundyjczyków, którzy prowadzą zajęcia w ojczystym języku: kirundi. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to wezwanie. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby przyjąć maksymalną liczbę osób minimalizując koszty. Cykl formacyjny dla młodzieży akademickiej w Gitega obejmuje cztery trzy-dniowe sesje organizowane w czasie weekendów. Zajęcia są połączone z warsztatami prowadzonymi  w języku lokalnym kirundi dla młodzieży pochodzenia Tutsi oraz Hutu. W czasie organizowanych sesji młodzież uczestniczy w spotkaniach z zaproszonymi gośćmi (animatorzy) mając możliwość zadawania pytań  i prowadzenia otwartego dialogu. Sesje są organizowane za pomocą metod inter-aktywnych i integracyjnych : dialog, pantomima, grupy dzielenia, film, wieczór kulturowy, sport, debata…  Podejmowane tematy to: poznawanie Boga i świata duchowego, spotkania i relacje które nas kształtują, misja, służba i powołanie.  W programie jest czas na czuwanie modlitewne, medytację Słowa Bożego, adorację, spowiedź oraz kierownictwo duchowe. Celem takich sesji jest rozwój duchowy, formacja katolicka młodych animatorów grup duszasterskich • promocja bogactwa duchowego Kościoła w kontekście zagrożeń młodych ze strony licznych sekt • rozeznanie w realizacji powołania chrześcijańskiego  • ukazanie młodzieży potrzeby i wartości relacji społecznych  • rozwój kompetencji społecznych  • poznanie i kształtowanie własnej osobowości  • dążenie młodego pokolenia do integracji z innymi (Tutsi – Hutu) • edukacja w dziedzinie leadership i pomoc w aktywnym uczestnictwie w procesie pojednania (Tutsi – Hutu). Maksymalna grupa studentów to  40 osób, studenci w wieku: 18 – 30 lat.

Realizacja takich sesji będzie w przyszłości kontynuowana jako kompleksowy program młodzieżowy realizowany we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP za pośrednictwem ambasadora Polski rezydującego w Tanzani.

o. Paweł Porwit