A jednak nie w Polsce lecz we Francji…

Drodzy Przyjaciele misji! Szczególnie ci którzy adoptowali br. Omera i Jana!

Br. Omer i Jan przybyli do Polski aby studiować teologię na UPJP II w Krakowie. Po 8 miesięcznym kursie języka polskiego na KUL w Lublinie zdali celująco egzamin ze znajomości języka polskiego na poziomie A1. Po przyjeździe do Krakowa rozpoczęli naukę w szkole językowej Accent i po 3 miesiącach zdali egzamin z poziomu A2 w stopniu niemal doskonałym (94% i 96%). Było to jednak zbyt mało aby mogli studiować w naszym języku. Wymagany jest stopień B1 a najlepiej B2. Od lipca do września  2019 r. uczestniczyli w kiermaszach misyjnych oraz pomagali naszym misjonarzom o. Pawłowi Porwitowi i o. Bartłomiejowi. Pomimo wielkiego wysiłku jaki włożyli w naukę języka, dostosowania się do odmiennej kultury i zwyczajów, pomimo szalonej determinacji i pokonania licznych barier biurokracyjnych, nasi bracia nie mogli studiować teologii w Polsce i z przyczyn od nich niezależnych musieli udać się do Francji. Nasze Ministerstwo Edukacji Narodowej od kilku lat podniosło wymagania stawiane obcokrajowcom pragnącym studiować w Polsce. Nie zdołaliśmy zgromadzić żądanych dokumentów w ciągu dwóch miesięcy. Choć z tymi jakie już posiadali zostali przyjęci na studia teologiczne w Tuluzie w ciągu 15 minut. Od czwartku 10 października nasi Bracia Omer i Jan żyją we wspólnocie Karmelitów Bosych w Tuluzie i kontynuują studia. Jest to klasztor po-kapucyński. Żył w nim i pracował sługa Boży o. Maria-Antoni Beaulieu. Jego nazwisko mówi: PIĘKNE MIEJSCE! I rzeczywiście klasztor w Tuluzie to piękne miejsce, otoczone ogrodem bogatym w figowce, oliwki, cytrusy i palmy. Bracia zostali życzliwie przyjęci przez wspólnotę Karmelitów Bosych.

Polecamy ich waszej modlitwie i przesyłamy od nich gorące pozdrowienia.

Jeśli ich Przełożeni wyrażą zgodę, to nasi bracia przybędą do Polski w lipcu i sierpniu 2020r i będą z nami uczestniczyli w kiermaszu misyjnym w Czernej.
Niech Bóg im błogosławi i ich strzeże.
Bóg zapłać każdemu kto wspierał i wspiera ich w drodze do kapłaństwa i ślubów wieczystych.
o. jan

Adres: 

Couvent des Carmes,
33 Avenue Jean Rieux,

31500 Toulouse, France