ITARA – pomoc dla ubogich Venerandy…

Drodzy Przyjaciele misji,

Itara to forma ewangelicznej pomocy dla grup społecznie i kulturowo wykluczonych w Burundi. Karmelitańska droga pomocy osobom chorym psychicznie przechodziła różne fazy. Projekt został zapoczątkowany w roku 1995 przez panią Venerandę, związaną z Karmelem już wcześniej. Wystartował dzięki pomocy Anne Marie, szwajcarskiej byłej karmelitanki bosej, przybyłej do Rwandy w roku 1962. Służba rozwijała się pod duchowymi auspicjami sióstr klarysek z Kamonyi, uratowanymi podczas ludobójstwa w Butare i dzięki pomocy finansowej przekazywanej regularnie przez belgijskiego prałata, ks. Adelina Verdonicka, misjonarza fidei donum w Rwandzie.

W 2006 roku, w projekt poszerzony o adopcję i wykształcenie sierot, zaangażowali się karmelici bosi z Butare. Od 2015 roku regularna pomoc została opatrzona nazwą ITARA, tzn. lampa. W projekcie tym uczestniczyli początkowo parafianie z Lipinek, diecezji toruńskiej, a później coraz szersze grono dobrodziejów z Polski. Ofiary pieniężne przeznaczone są na wykup corocznego ubezpieczenia dla około 800 członków rodzin osób psychicznie chorych. Pomoc obejmuje również: comiesięczne wykupywanie lekarstw dla 147 chorych, towarzyszenie chorym w ich cierpieniu, uświadamianie obowiązków spoczywających na rodzinie, interwencje w przypadkach kryzysowych i obowiązkowe wizyty w szpitalu psychiatrycznym w Ndera, nieopodal Kigali.

Odpowiedzialnym za wykonanie projektu, kontakt z darczyńcami, rozliczenia i animacje jest o. Maciej Jaworski, karmelita bosy. Veneranda jako animatorka w Rwanda-Burundi jest odpowiedzialna od 2006 roku za działalność w terenie i prowadzenie dzieła na co dzień. Jej posługa to: zakup lekarstw; zawożenie chorych do szpitala; pilnowanie rodzin, by chorzy brali tabletki; wykup ubezpieczeń zdrowotnych; uświadamianie rodzin jak pomóc; zakup podstawowych środków czystości, itp.

Modlimy się by znaleźć STAŁEGO DOBROCZYŃCĘ, który zgodziłby się wspierać w miarę możliwości tę misję wobec najbiedniejszych z biednych. Budżet nie obejmuje kosztów edukacji zaadoptowanych dzieci, które są pokrywane przez przyjaciół i moją rodzinę z Polski.

Ofiary prosimy przesłać na konto Biuro Misyjnego z dopiskiem ITARA.

o. Maciej Jaworski 

Biuro Misyjne Karmelitów Bosych

Rakowicka 18; 31-510 Kraków

Tel. 12 294 45 54 kom. +48 600 836 826

BGŻ BNP PARIBAS

Konto PLN

28 1600 1013 1844 4951 0000 0008

Konto EURO:

55 1600 1013 1844 4951 0000 0007

Konto USD:

82 1600 1013 1844 4951 0000 0006

Swift do kont walutowych:

PPAB PL PK