Kiermasz misyjny w Czernej

Drodzy Przyjaciele misji karmelitańskich w Burundi i Rwandzie!

Pod płaszczem opieki Matki Bożej Czerneńskiej zakończyliśmy tegoroczny, dziesięciodniowy  kiermasz misyjny w Czernej (16 – 26 lipca). Pomimo deszczowej pogody i antywirusowych obostrzeń przybyliście na wzgórza Królowej Karmelu i tak bardzo licznie. Dziękujemy Wam za zaufanie, odwagę i wielką życzliwość. Dziękujemy Wam także za hojność z jaką wybierając misyjne upominki składaliście datki na pomoc najbiedniejszym w Burundi i Rwandzie – rodzinom Pigmejów. Misjonarz O. Maciej Jaworski – który obecnie gości w Polsce z okazji X Kapituły Prowincjalnej – zawiezie do Burundi Wasze ofiary by wybudować następne kilka domów dla Pigmejów.   

Bóg zapłać za przygotowanie kiermaszu misyjnego oraz przeprowadzenie go  s. Ananiaszy, Eli i Izie, Renacie, Małgorzacie, Beacie i Adamowi. Bóg zapłać za gościnę udzieloną nam przez o. Krzysztofa Twarowskiego i o. Leszka Stańczewskiego. Niech Dobry Bóg wynagrodzi i błogosławi. 

o. Jan Ewangelista