List o. Galicana do Przyjaciół misji…

Kilka dni temu poprosiłem o. Galicana, aby osobiście napisał do Was list i sam poinformował Was o stanie swojego zdrowia. Jest w bardzo trudnym położeniu nie tylko z powodu wykrytego nowotworu, lecz także z powodu obostrzeń sanitarnych i tego całego szaleństwa…Nasi Bracia wciąż szukają szpitala który mógłby go przyjąć i rozpocząć chemioterapię. Proszę Was o modlitwę do Boga w jego intencji oraz jego współbraci aby umieli podjąć dobre decyzje i w odpowiednim czasie… (o. Jan Ewangelista) 

 

 

 

Łaska i pokój od Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będą z wami wszystkimi!

Drodzy Przyjaciele Misji,

Znalazłem chwilę aby napisać do Was i podzielić się tym wszystkim co obecnie przeżywam. Wszystko zaczęło się 21 listopada 2020r w Burundi. Tego dnia otrzymałem wyniki USG, z których wynikało, że miałem guza w okolicach wątroby, który zajął już prawą nerkę.  Po wykryciu guza, lekarz radził mi udać się do specjalistycznego szpitala, który po operacji chirurgicznej, miałby możliwość zastosowania chemio i radioterapii.

Po konsultacji wyników z chirurgiem z  Rwandy, zapewniono mnie, że w ich szpitalu jest to możliwe. Przybyłem do Kigali, stolicy Rwandy, 9 grudnia 2020r. Po raz pierwszy spotkałem się z lekarzem 29 grudnia 2020 r. gdyż musiałem odbyć 14 dniową kwarantannę.  

Operację przewidziano na 13 stycznia 2021r. Z powodu bardzo wysokiego ciśnienia, odłożono ją na później. Ostatecznie przeprowadzono  ją  27 stycznia 2021 r. Lekarz zapewnił mnie przed operacją, że jest to prosty zabieg. Powierzyłem siebie Bogu ufając, że wszystko pójdzie dobrze.  Dwa dni po operacji, lekarz poinformował mnie, że nie zdołał usunąć guza, gdyż zajął już organy wewnętrzne i jest bardzo duży. Pobrano jedynie wycinek do badań histopatologicznych.

Nie wiedziałem co na to powiedzieć. Pomyślałem: to, co miało być tak proste, okazało się bardzo skomplikowane. Przypomniałem sobie słowa św. Jana od Krzyża: „dusza, która pragnie prawdziwej mądrości Bożej, powinna najpierw pragnąć wejść w głębokości Krzyża, który jest drogą życia.”

Ta myśl przyniosła mi pokój i odrobinę pogody ducha. Wszystko jest łaską. Byłem gotów przyjąć wyniki biopsji, które lekarz przedstawił mi 8 lutego 2020r. I chociaż spodziewałem się tego, informacja lekarza, że mam raka, napełniła mnie smutkiem. Jednakże, Bóg w swoje dobroci, dał mi siłę by to przyjąć i odnaleźć spokój. Bóg dał mi łaskę nadzwyczajną – mogę codziennie sprawować Eucharystię razem z moim współbratem diakonem Ishimwe Audace, który opiekuje się mną od dnia operacji.

Drodzy Przyjaciele, dziękuję Wam za modlitwy i Waszą obecność. Dziękuję także naszym Siostrom Karmelitankom Bosym z Nyamirambo, które pozwoliły mi przebywać w swoim domu gościnnym, pomimo obostrzeń sanitarnych.  Proszę módlcie się za mnie nadal! Ja modlę się za Was codziennie.

Niech Bóg Was błogosławi i niech Maryja Matka Boża z Góry Karmel, osłoni Was swoim płaszczem macierzyńskim.

o. Gallican NDUWIMANA, ocd.

o. Chers Amis / Chères Amies de Missions,

Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus Christ soient avec vous tous et toutes !

Je prends ce petit moment pour vous faire un petit partage d’un parcours que je suis en train de vivre. Tout a commencé le 21 novembre 2020, le jour où les résultats de l’échographie et du scanner ont révélé la présence d’une masse volumineuse tout près du foie, touchant le colon droit et se posant sur le rein droit.

Après avoir détectée la présence de cette masse volumineuse, les médecins, au Burundi, ont conseillé d’aller dans un centre pouvant utiliser à la fois de la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie.

Comme le chirurgien qui travaille au Rwanda, à qui l’on a envoyé ces résultats, nous rassure que c’est possible. Je suis arrivée à Kigali, capital du Rwanda, le 9 décembre 2020. J’ai pu arranger le premier rendez-vous avec le docteur le 29 décembre 2020 car je devrais rester en quarantaine pendant 14 jours à cause des mesures de restriction contre la propagation de coronavirus!

Le premier rendez-vous pour l’intervention chirurgicale a été fixé le 13 Janvier 2021. Comme j’avais une tension très élevée, le docteur a ajourné l’opération.  Deux semaines après, le 27 Janvier 2021, la tension avait abaissé. J’ai été conduit dans la salle d’opération très tôt le matin. Le docteur me disait que c’est simple et moi, j’avais confiance au Seigneur que tout ira bien ! L’intervention chirurgicale a durée plus 3 heures. Deux jours après, le docteur est venu nous expliquer ce qui s’est passé. Il a été sincère. Nous n’avons pas enlevé la tumeur, disait-il, car la veine cave inferieure est engainé dans la masse sur une longueur de 15 cm ! Nous avons plutôt opté de prendre un fragment pour faire la biopsie tumorale.

En entendant cela, je n’avais aucun mot à dire. Au fond de mon cœur je me disais : finalement ce qui était simple devient si compliqué !  Une pensée de notre Père Saint Jean de la Croix m’a beaucoup consolé : « L’âme qui désire vraiment la sagesse désire aussi vraiment entrer plus avant dans les profondeurs de la Croix qui est le chemin de la vie ; mais peu y entrent. »

Cette pensée m’a procurée la joie et la paix intérieure. Tout est grâce ! J’étais bien préparé pour accueillir les résultats de la biopsie que le docteur m’a communiqué le 8 février 2021. Bien je ne m’y attende, à l’annonce du docteur que j’ai le cancer, j’ai senti une certaine angoisse. Mais, comme le Seigneur, dans son dessein d’amour, m’avait donné la force de l’assumer, j’ai vite retrouvé le calme. Le Seigneur m’a donné la grâce extraordinaire : chaque jour je célèbre l’Eucharistie en compagnie de mon frère – Diacre Ishimwe Audace-  qui s’occupe de moi depuis le jour de l’opération.

Je termine ce partage, Chers Amis / Chères Amies, en vous remerciant pour votre prière et votre proximité.

Je remercie aussi nos Sœurs Carmélites Déchaussées du Nyamirambo qui ont accepté que je reste dans   l’hôtellerie du monastère malgré les contraintes liées aux mesures de restriction contre la propagation de covid-19.

Que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge Marie, notre Dame du Mont Carmel, vous couvre de son mentaux maternel.

Fr. Gallican NDUWIMANA, ocd.
+250 785 474 758

or +257 79 722 769 (WhatsApps)
Skype: nduwimana.gallican

Bujumbura Burundi

” … It is confidence and nothing but confidence that must lead us to Love”
Paix et joie