List o. Pawła Porwita z Afryki

Drodzy Przyjaciele karmelitańskich misji
Pozdrawiam Was już z drugiej strony Równika. W czasie wakacyjnego pobytu w Polsce miałem wiele okazji, aby dzielić się życiem Kościoła w Rwandzie i w Burundi, co jeszcze bardziej odsłaniało przede mną samym piękno młodej, egzotycznej i dojrzewającej wiary.


Wracam do Burundi na początku pory deszczowej, na którą bardzo się tutaj czeka. Wraz z pierwszymi opadami znika wszechobecny kurz, a powietrze staje się krystalicznie przejrzyste. Widać dalej i lepiej. Tak chyba jest za każdym razem, gdy wraca się do Afryki. Nawet, jeśli przypada to inną porą: widać dalej i lepiej. Choć powracam do tego, co już trochę znam, widać inaczej. Nie jest to już nowe odkrycie, ale raczej wydobycie tego, co się bardziej przeczuwa niż stwierdza.

Przywiozłem ze sobą wiele życzliwości, ciekawości i hojności Kościoła w Polsce, który z troską starszej siostry bardzo interesuje się życiem wiernych poza własnym kontynentem. Opowiadam braciom o spotkaniach i pytaniach, którymi byłem zasypywany (szczególnie w szkołach i w przedszkolach).

Z całego serca pragnę podziękować za każdy gest życzliwości i za otwartość Waszych serc. Dziękuję za rozmowy, pytania, modlitwę i wasze ofiary, które w całości zostaną przeznaczone na budowę kaplicy w naszym centrum formacyjnym w Gitega (Burundi). Jest to kwota 20 000 USD (18 000 USD kiermasze misyjne oraz 2 000 USD dotacja z biura misyjnego). Przy tej okazji pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność ojcu Janowi z Biura misyjnego i wszystkim jego współpracownikom za wszelką pomoc otrzymywaną w zorganizowaniu animacji misyjnych w parafiach i w szkołach. Dziękuję za przeprowadzenie kiermaszów misyjnych (pomoc logistyczna i duszpasterska) oraz za każde wsparcie otrzymywane w realizacji różnych projektów (duszpasterstwo młodzieży i formacja postulantów w Gitega). Dziękuję braciom Omerowi i Janowi Chrzcicielowi którzy wytrwali pomagali nam w przeprowadzaniu niedziel misyjnych i byli żywym świadectwem wiary. Szczególnie serdecznie pragnę podziękować moim siostrzeńcom Jankowi i Maksymilianowi którzy z takim oddaniem i poświęceniem pomagali mi we wszystkich niedzielach misyjnych.

 

Już od dwóch miesięcy trwają prace przygotowawcze (terenowe), pod fundamenty nowego obiektu, gdzie będą mieszkać postulanci oraz wspólnota braci. Aktualnie zajmujemy pokoje przewidziane dla rekolektantów. Oprócz cel zakonnych i pokoi dla postulantów projekt przewiduje salę wykładową, bibliotekę, kaplicę oraz pomieszczenia gospodarcze.
Pozwólcie, że przedstawię Wam także, kilka szczegółów dotyczących naszej pracy i planowanych projektów duszpasterskich. Bardzo chcemy kontynuować naszą posługę wobec młodzieży poprzez organizowane sesje i spotkania. Jest to czas wspólnej modlitwy, świadectw i rozmów o tym, co w lokalnym społeczeństwie jest wciąż jeszcze silnym tabu (np. cielesność, seksualność, budowanie intymnych relacji). W tym roku przygotowujemy osobny program dla młodzieży męskiej i żeńskiej. Projekt ten jest realizowany we współpracy wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Ambasadą Polską w Tanzanii.
Nową propozycją naszego ośrodka jest szkoła modlitwy Lectio divina, która będzie się odbywać raz w miesiącu. Poprowadzi ją o. Zachariasz Igirukwayo OCD. Do naszego centrum duchowości chcemy zaprosić także pary małżeńskie, proponując im przestrzeń modlitwy i dialogu małżeńskiego. Spotkania będą animowane przez naszą wspólnotę.
Kontynuujemy naszą pracę z chórem młodzieżowym, któremu patronuje Święta Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej. Obecnie grupa liczy ponad 20 osób i spotyka się 2 razy w tygodniu. Opiekuje się nią o. Jean Claude Michel Mworoha OCD.
W czasie roku szkolnego (październik – maj) raz w miesiącu animujemy dni skupienia dla osób konsekrowanych. W tym roku będą one poświęcone sakramentowi pokuty i pojednania. W podobny sposób realizujemy cykl dni skupienia dla kandydatów do życia zakonnego z różnych zgromadzeń. W tym roku tematem przewodnim jest: życie zmysłowe, a modlitwa. Spotkania poprowadzi go o. Paweł Porwit OCD.
We współpracy z siostrami Karmelitankami Dzieciątka Jezus kontynuujemy prowadzenie sesji karmelitańskich dla naszej młodzieży zakonnej (postulat i nowicjat) na temat świętych Karmelu.
Wszystkie te inicjatywy polecamy waszej modlitwie. Szczególnie formację naszych sześciu postulantów: Niyonkuru Dieudonné (Burundyjczyk), Ngabire Jean Marie Vianney (Burundyjczyk), Nzeyimana Guy Champion (Burundyjczyk), Uwizeye Fidèle (Rwandyjczyk), Mudacumura Kizito Michel (Rwandyjczyk), Twagirimana Anicet (Rwandyjczyk).
Na zakończenie w sposób szczególny pragnę pozdrowić wiernych z parafii w Chorzowie pw. św. Jadwigi wraz z ks. Proboszczem Emmanuelem Pietrygą. Pozdrawiam wspólnotę parafialną w Jastrzębiu Zdroju (parafia pw. Matki Kościoła) wraz z ks. Proboszczem Edwardem Nalepą. Pozdrawiam wiernych z mojej rodzinnej parafii w Mysłowicach pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela z ks. Proboszczem Rafałem Ryszką. Ogromną wdzięczność chcę wyrazić wobec parafian w Żorach (parafia pw. św. Stanisława) z ks. Proboszczem Ryszardem Skowronkiem. Pozdrawiam wiernych tyskiej parafii pw. św. Krzysztofa z ks. Proboszczem Zenonem Ryzner oraz wiernych z parafii w Chrzanowie pw. Św. Rodziny z ks. Proboszczem Grzegorzem Masnym.

 

Gorąco ściskam uczniów szkoły „Kuźnica” w Szopienicach, uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Mysłowicach oraz Sówki i Wiewiórki z przedszkola „Węgielek” w Katowicach.
Najbliższa Msza św. w intencji wszystkich naszych Przyjaciół i Dobrodziejów, którą celebrujemy każdego miesiąca będzie odprawiona 1 października we wspomnienie patronki misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
W chwili kiedy na nas spływa obfity, podrównikowy deszcz, niech na Was spływa Boże błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego!

Z serca błogosławię+
Paweł Porwit OCD