Modlitwa o pokój w Goma

28 stycznia 2024 r. sześćdziesięciu biskupów z Demokratycznej Republiki Konga, Burundi i Rwandy odprawiło mszę św. w parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Goma (karmelici bosi). Przewodniczył jej kardynał Fridolin Ambongo, arcybiskup Kinszasy. Modlili się oni o pokój w regionie Wielkich
Jezior i uczcili minutą ciszy pamięć niedawnych ofiar bomb zrzuconych przez M23 w Mweso.


Kardynał podkreślił w swojej homilii, że „jedyną drogą do pokoju jest miłowanie Boga i bliźniego a modlitwa do Boga jest źródłem pokoju…„Region Wielkich Jezior, od wydarzeń w Rwandzie 1994 r., aż do dnia dzisiejszego, odnotował ponad 12 milionów ofiar śmiertelnych, szczególnie w DRK. Dziś liczba ta tylko rośnie, mówi się o kolejnych mniej niż 6 milionach osób przesiedlonych w DRK, zaledwie wczoraj otrzymaliśmy informację, że w mieście Mweso na terytorium Masisi miały miejsce mordy których konsekwencją są przesiedlenia ludności. Droga do pokoju jest marszem ciągłym, który musi także zaczynać się od zmiany postaw, od przebaczenia i miłosierdzia…Wysiłki dla pokoju są powoli widoczne, ale musimy w wierzyć, że pokój jest możliwy. Nasza dzisiejsza uroczystość wpisuje się w dynamikę poszukiwania pokoju między narodami tych trzech krajów, podczas gdy ci, którzy nami rządzą, wyróżniają się tendencją do podziałów i konfliktów.
Rządzący mają bardzo małe zainteresowanie ogólnym dobrobytem mieszkańców…Nie ma prawdziwego pokoju w tym regionie bez miłości bliźniego”.
Biskupi są członkami Stowarzyszenia Konferencji Biskupów Afryki Środkowej (ACEAC). W sobotę 27 stycznia odwiedzili obóz dla przesiedleńców w Lushagala. Żyje tu w nieludzkich warunkach 90 000 ludzi, którzy uciekli przed wojną. Zagrożenia dla pokoju są liczne. Czy wysiłki na rzecz pokoju rządzących, wierzących i mocarstw spoza Afryki będą także liczne i skuteczne?
Czas pokaże…

Źródło:
https://infos.cd/afrique/goma-le-cardinal-ambongo-et-ses-homologues-rwandais-et-burundais-font-front-pour-la-paix/39123/

https://www.grandslacsnews.com/posts/il-n-y-a-pas-de-paix-veritable-dans-la-sous-region-sans-amour-du-prochain-cardinal-ambongo-7558