Otwarcie nowego muzeum misyjnego w Czernej

W uroczystość MB Szkaplerznej 16 VII 2018 r. w Czernej w pomieszczeniach Domu Pielgrzyma poświęcono nowo otwarte Muzeum Misyjne. Poświęcenia dokonał J. Ex. Ks. bp Kazimierz Górny z Rzeszowa. Celebransowi towarzyszyli również prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych o. Tadeusz Florek i kustosz sanktuarium o. Leszek Stańczewski. Obecni byli również misjonarze pracujący długie lata w Afryce o. Sylwan Zieliński, o. Kamil Ratajczak i br. Ryszard Żak.
Muzeum ma charakter narracyjny. Jest nie tylko zbiorem eksponatów przywiezionych z Afryki, ale w sposób nowoczesny opowiada o prawie pięćdziesięcioletniej pracy duszpasterskiej polskich misjonarzy – karmelitów bosych w Rwandzie i Burundi. Multimedia i wystawa przybliżają nam historię misji polskich karmelitów w Afryce, ukazują misyjny trud, a także warunki życia codziennego naszych ojców i miejscowej ludności. W muzeum można również posłuchać muzyki i pieśni w języku kirundi i kiniarwanda, a także wypowiedzi karmelitów bosych o ich pracy.
Muzeum jest udostępnione do zwiedzania codziennie w godz. 9.00 – 17.00 (sb., ndz. do godz. 19.00).

Zwiedzanie jest bezpłatne. 

Dobrowolną ofiarę na misje karmelitańskie można złożyć do skarbonki przy wyjściu z muzeum.