Otwarcie obchodów 50 lecia jubileuszu misji karmelitańskich w Burundi i Rwandzie

W niedzielę 20 czerwca, w karmelitańskim sanktuarium św. Józefa w Poznaniu zainaugurowane zostały obchody Jubileuszu 50–lecia misji karmelitańskich w Burundi i Rwandzie.

Tydzień wcześniej zainstalowano w bazylice jubileuszową wystawę misyjną. Od 18 czerwca przed bazyliką wolontariuszki biura misyjnego Ania i Elżbieta prowadziły kiermasz misyjnych pamiątek z Burundi i Rwandy, rozprowadzały publikacje naszych misjonarzy, a przede wszystkim jubileuszowy album misyjny autorstwa o. Macieja Jaworskiego noszący tytuł Niezwykła Historia Zwyczajnej Posługi.

Dzięki życzliwości o. Andrzeja Guta przeora klasztoru w Kluszkowcach, w sobotę 19 czerwca wyruszyła wraz z br. Ryszardem Żakiem z Kluszkowiec pielgrzymka jubileuszowa. Wiodła ona od Matki Bożej Szkaplerznej w Sanktuarium czerneńskim, przez Kraków, do św. Józefa w  karmelitańskiej bazylice w Poznaniu. Jej przewodnikiem był o. Benedykt Belgrau i o. Paweł Urbańczyk. Wśród dwudziestu pielgrzymów znaleźli się nie tylko misjonarze lecz także Mariola Michaldo sekretarka biura misyjnego, wieloletni sekretarz misji o. Anastazy Gęgotek, wolontariuszki i animatorki misyjne Wanda Bigaj, Janina Uziel, Maria Kluk oraz dobrodzieje misji o. Benedykt Belgrau i Mieczysław Dopart.

W ślad za nami podążali samochodem z bagażami nasi filmowcy Krzysztof Kamiński i Patrycja Iglar. Autokar, a raczej bus – przy 35 stopniowej temperaturze na zewnątrz i słabej klimatyzacji, tworzył afrykańską atmosferę i temperaturę wewnątrz. Pot lał się strumieniami… Była to prawdziwie afrykańska pogoda i afrykańskie warunki, ale o chorych misjonarzy troszczyła się z iście macierzyńskim sercem s. Anna Leszczuk pielęgniarka. Wszyscy przeżyli i szczęśliwie dotarli do celu.

Przyjął nas z otwartym sercem i wielką życzliwością kustosz bazyliki św. Józefa i przeor klasztoru karmelitańskiego o. Kamil Strójwąs. Z podobną życzliwością i wielkodusznością zostaliśmy przyjęci przez br. Mariana u Księży Chrystusowców na Ostrowie Tumskim. 

Uroczystej Eucharystii przewodniczył Prowincjał Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, wieloletni misjonarz w Afryce o. Jan Piotr Malicki.

We Mszy świętej koncelebrowanej uczestniczyło czterech misjonarzy z misyjnej grupy fundacyjnej: o. Jan Kanty Stasiński, o. Sylwan Zieliński, o. Kamil Ratajczak oraz o. Eliasz Trybała.

Koncelebrowali także misjonarze przebywający obecnie w Polsce: o. Józef Trybała, o. Bartłomiej Kurzyniec, o. Sylwester Potoczny, o. Paweł Urbańczyk, o. Jan Krawczyk, br. Ryszard Żak. W koncelebrze uczestniczyli kapłani konwentu poznańskiego, warszawskiego  oraz o. Krzysztof Górski, przeor klasztoru w Przemyślu i o. Karol Milewski z klasztoru na Górze Karmel w Izraelu.

W uroczystej Mszy świętej, obok licznie zgromadzonych misjonarzy, sióstr zakonnych (Karmelitanek Dzieciątka Jezus z Sosnowca i Puszczykowa) oraz świeckich pracujących na misjach, uczestniczyło wielu współpracowników i dobrodziejów misji, którzy duchowo i materialnie wspierają karmelitańską posługę misyjną w Afryce. Wszyscy którzy nie mogli przybyć do Poznania łączyli się z nami duchowo i mieli możliwość oglądania wydarzenia online.

W naszej modlitwie dziękowaliśmy Bogu za 50 lat misji karmelitańskich w Burundi i Rwandzie, polecaliśmy Jego Miłosierdziu zmarłych misjonarzy i misjonarki, prosiliśmy o opiekę św. Józefa dla nowo powstałego Wikariatu Regionalnego w Burundi i Rwandzie oraz upraszaliśmy Bożego błogosławieństwa i opieki św. Józefa dla wszystkich przyjaciół i dobrodziejów misji. Sami misjonarze natomiast błagali o uzdrowienie za przyczyną św. Józefa dla o. Benedykta Belgraua – przewodnika pielgrzymki, o. Sylwestra Potocznego, o uzdrowienie dla Ewy i Kingi – dobrodziejek misji.

Naszą modlitwę wspomagały i ożywiały pieśni w wykonaniu p. organisty mgr Roberta Hauptmanna i scholi Silentium bazyliki św. Józefa. Hymnem przewodnim i ozdobą naszej modlitwy była pieśń jubileuszowa skomponowana  do słów św. Teresy od Dzieciątka Jezus, „By Jezus znany i kochany był”, a wykonywana przez P. Katarzynę Chęsy Zaijc z Częstochowy.

W homilii o. Jan Kanty Stasiński przypomniał początki misyjnej posługi karmelitów bosych w Burundi, podkreślając jednocześnie wartość odwagi i męstwa w walce ze słabością i lękiem. To właśnie dzięki tym cnotom misjonarze potrafili przezwyciężyć swoje obawy i naturalny lęk, by krzewić wiarę w moc Jezusa Zmartwychwstałego na nieznanym oraz obcym kulturowo i językowo terenie Afryki.

Kaznodzieja zaznaczył też, że głoszenie Słowa przez pierwszych misjonarzy od samego początku padało na podatny grunt, przygotowany przez naturalne wierzenia ludów zamieszkujących tereny obecnej Rwandy i Burundi, którzy wyznawali wiarę w Jedynego Boga, nazywanego przez nich Imana.

Na zakończenie Eucharystii o. Piotr Jackowski, prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych zawierzył w uroczystym akcie oddania, całe dzieło misyjne, wszystkich misjonarzy oraz przyszłość Karmelu w Afryce opiece i wstawiennictwu św. Józefa.

Akt zawierzenia misji św. Józefowi

Po zakończonych uroczystościach zaproszeni goście udali się na posiłek do klasztornych ogrodów. Obiad z dwóch dań, przygotowany przez ekonoma klasztoru br. Grzegorza Loksztejna, wspólnotę i panie kucharki spożywaliśmy pod niskopiennymi jabłoniami, dającymi upragniony cień i miły chłodek. Na obiad serwowano chłodnik litewski, kaszę i gulasz oraz ogórki małosolne. Do picia podano tajemniczy napój karmelitański według poznańskiej receptury, a na deser ciastka, kawę i herbatę.

W braterskiej i przepełnionej wdzięcznością za dar misji atmosferze, o. Jan Piotr Malicki poprowadził spotkanie z o. Sylwanem Zielińskim, autorem wspomnień misyjnych „Posyłam Was”. Na zakończenie spotkania o. Jan Ewangelista, sekretarz misji, zaprezentował album jubileuszowy Niezwykła historia zwyczajnej posługi z pięknymi zdjęciami z Afryki i tekstem misjonarza o. Macieja Jaworskiego, wydany przez wydawnictwo Pawła Zarzyckiego z Warszawy.

Każdy z uczestników otrzymał go w darze od misjonarzy. Przy afrykańskiej muzyce spotkanie przeciągnęło się aż do godzin wieczornych.

Za wielką życzliwość i gościnność pragnę podziękować o. Janowi Piotrowi Malickiemu prowincjałowi, o. Kamilowi Strójwąsowi przeorowi poznańskiemu i wspólnocie, br. Grzegorzowi oraz tym wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia.

Spotkanie w Poznaniu rozpoczęło dziękczynienie wielkiego jubileuszu, którego kolejnym etapem już za niecały miesiąc będzie spotkanie Rodziny Szkaplerznej  w dniu 17 lipca w Czernej, podczas którego uroczystą Eucharystię będzie celebrował ks. Bp Jerzy Mazur – przewodniczący misyjnej komisji Episkopatu Polski, który wraz z o. Piotrem Jackowskim, prowincjałem Prowincji Krakowskiej zawierzy misjonarzy i misje Matce Bożej Szkaplerznej.

o. Jan Ewangelista Krawczyk

Prowincjalny Sekretarz misji

Fotografie Krzysztof Kamiński i Patrycja Iglar