PEREGRYNACJA RELIKWII ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W BURUNDI –O. Gallican Nduwimana

Z wielką radością informujemy, że na prośbę Konferencji Episkopatu Biskupów Burundi relikwie Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki Misji przybędą do Burundi 13 lipca i pozostaną aż do 9 września 2018 roku. Po nawiedzeniu wszystkich diecezji Rwandy Relikwiarz Świętej przekroczy granicę Rwanda – Burundi w Ruhwa, Cibitoke, by nawiedzić wszystkie diecezje Burundi.
Teresa, będąc karmelitanką klauzurową płonęła nieprzeciętnym pragnieniem misjonarskim. Jej dewiza – „Kochać Jezusa i sprawiać, by był kochany” doprowadziła Ją do ofiarowania swego krótkiego życia pełnego cierpień w intencji ewangelizacji – szczególnie Azji i Afryki. Po Jej śmierci misja „przebiegania” przez Nią wszystkich kontynentów stała się bardziej dotykalna. „Chciałabym przebiegać ziemię, głosić Twe Imię i umieszczać w ziemi niewiernych Twój chwalebny krzyż. Ale, o mój Ukochany, jedno posłannictwo mi nie starczy, chciałabym w tym samym czasie głosić Ewangelię w pięciu częściach świata, aż po najbardziej odległe wyspy… Chciałabym być misjonarzem, nie tylko przez kilka lat, lecz od stworzenia świata, aż do dokonania się wieków… Przede wszystkim jednak, o mój Ukochany Zbawicielu, chciałbym przelać za Ciebie moją krew, aż do ostatniej kropli…” (Rkp. B 03r)


Te słowa mają szansę zrealizować się także w naszym kraju poprzez wydarzenie peregrynacji Jej relikwii. Pierwsza peregrynacja miała miejsce we Francji, w kontekście drugiej wojny światowej, następnie, po wyzwoleniu 1945 Kościół we Francji zorganizował peregrynację dziękczynną za odzyskany pokój. Do dzisiaj Jej relikwie nawiedziły ponad 60 krajów na wszystkich kontynentach. Teraz nadszedł czas dla Kościoła w Burundi. „ Teresa jest wspaniałą Świętą dla wszystkich. To nie relikwie, które przychodzi się czcić, ale wierni przychodzą spotkać się z żywą Osobą. To trochę jak pielgrzymka na odwrót: Święta przychodzi do ludów, które nie mogą same do Niej przybyć. Św. Teresa z Lisieux jest Pośredniczką, która prowadzi nas do Chrystusa.” – mówi S. Monika Maria, odpowiedzialna za organizację peregrynacji z ramienia Bazyliki w Lisieux. Dewiza peregrynacji po Burundi jest zaczerpnięta z pism Św. Teresy, Doktora Kościoła: „Kochać to oddać wszystko i oddać siebie samą.” Z tym przesłaniem chcemy przebiec cały kraj, by zaprosić wiernych do obudzenia w sobie na nowo pragnienia świętości, która według Św. Teresy realizuje się w oddaniu siebie Bogu i bliźniemu, w świętości, która pokłada nadzieję powierzając się nieskończonemu Miłosierdziu Bożemu i która aktualizuje się w wierności Woli Bożej w małych rzeczach.
Chcemy, by ta peregrynacja była wydarzeniem, które buduje i pogłębia sens naszej przynależności do Kościoła. Św. Teresa pomoże nam znaleźć nasze własne miejsce w Kościele, przewidziane przez Boga. Ona uczy: „Zrozumiałam, że skoro Kościół jest Ciałem złożonym z różnych członków, to nie brak mu najbardziej niezbędnego, najszlachetniejszego ze wszystkich. Zrozumiałam, że Kościół posiada Serce i że to Serce płonie Miłością, że jedynie Miłość pobudza członki Kościoła do działania i gdyby przypadkiem zabrakło Miłości, Apostołowie przestaliby głosić Ewangelię, Męczennicy nie chcieliby przelewać krwi swojej…Zrozumiałam, że Miłość zawiera w sobie wszystkie Powołania, że Miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i wszystkie miejsca… jednym słowem jest Wieczna!…”(Rkp. B, 03v). Aby pogłębić znajomość doktryny terezjańskiej i sens peregrynacji relikwii zapraszamy do słuchania audycji w Radio Maryja Burundi, w każdy czwartek o godz.19.00 i powtórki programu w każdą niedzielę o godz.13.00.
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami.
O. Gallican Nduwimana OCD