1971.09.04 Bururi – List O. Leonarda do O. Prowincjała, Remigiusza Czecha.

JM+JT

Pax Christi!

Bururi, 4.09.1971

Przewielebny Nasz Ojcze!

Pierwszy list z Afryki.

Podróż z Paryża pociągiem pośpiesznym, a potem przywitanie na dworcu w Rzymie przez O. Aureliusza, O. Michała i O. Efrema. Mój pobyt w Rzymie ograniczył się do załatwiania spraw urzędowych. Inni tymczasem zwiedzali. Jedynie u Ojca Św. mogliśmy być razem. Niespodziewanie, wskutek nieporozumienia, musiałem wyprawić się do Paryża po wizy [do] Burundi. Kłopotu sporo, ale jakoś wszystko się udało.

Czytaj dalej…

1971.08.22 Paryż – List O. Leonarda do Przyjaciół i Dobrodziejów Misji.

JM+JT

Paryż, 22.08.1971

Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje Misji Karmelitańskich!

Ponieważ dobiega końca nasz pobyt w Paryżu – drugi etap naszego przygotowania do pracy misyjnej, nie chciałbym zasłużyć na miano niewdzięcznego. Apostoł Narodów, św. Paweł, zalicza bowiem brak wdzięczności u pogan za jeden z największych ich występków. A ja nie napisałem ani razu do Was, ani nie przesłałem Wam słowa podzięki. Nauka języka francuskiego oraz zajęcia organizacyjne absorbowały mnie całkowicie.

Czytaj dalej…

1971.08.07 Paryż – List O. Leonarda do O. Michała Machejka.

Paryż, 7.08.1971

Drogi Ojcze!

Dowiedziałem się, że Ojciec jest już w Rzymie. Pobyt nasz w Paryżu dobiega końca. Ukończyliśmy już kurs na Instytucie. Nie bardzo to wszystko wypadło. Tylko nas czterech otrzymało dyplomy, tzn. O. Teofil, O. Jan Kanty, O. Eliasz i ja. Niestety, stwierdzam z przykrością, że mało się uczę. Kurs był gratis. Na Alliance 25% zniżki. Ja uczę się prywatnie z 2 Siostrami. Jesteśmy w Seminarium Polskim, jak Ojciec wie. Ks. Chaffarod proponował mi 2 seminaria francuskie, jednak wybrałem [seminarium] polskie dla uniknięcia rozmaitych kłopotów.

Czytaj dalej…

1971.07.25 Paryż – List O. Leonarda do O. Prowincjała Remigiusza Czecha.

JM+JT

Pax Christi!

Paryż, 25.07.1971

Przewielebny Nasz Ojcze!

Przypuszczam, że mój list pisany w pierwszym tygodniu pobytu w Paryżu doszedł. Teraz już miesiąc mija. Nasz Ojciec nic nie napisał. Więc jeszcze raz piszę, że odprawiliśmy 17 Mszy św. na int. O. Gabriela. O. Alfred przesłał wszystko według polecenia Naszego Ojca. Pisał mi, że rozesłali 12 tysięcy ulotek w naszej sprawie. Ja tutaj zabiegam o stworzenie jakiegoś zaplecza pomocy. Od Sióstr Karmelitanek doznałem małej pomocy. Na przyszłość obiecują [pomoc] Siostry z Louvain, z Boussu (Belgia) i Le Havre (Francja). Te ostatnie na 16 lipca przysłały dla każdego Biblię po francusku.

Czytaj dalej…

1971.06.18 Poznań – List O. Leonarda do Ofiarodawczyni.

JM +JT

Poznań, 18.06.1971

Łaskawa Pani!

Za ofiarę przekazaną na nasze misje w Burundi składamy bardzo serdeczne „Bóg zapłać”.

Życzliwość naszych Drogich Przyjaciół szczególnie sobie cenimy, pozwala nam bowiem żywić mocną nadzieję, że w dalekiej Afryce nie pozostaniemy sami, że będą nam towarzyszyć serca polskich katolików, którzy chcą mieć żywy udział w dziele ewangelizacji świata.

Przy okazji dzielimy się wiadomością, że uroczyste pożegnanie misjonarzy odbędzie się w kościele Ojców Karmelitów Bosych w Poznaniu (ul. Działowa 25) dnia 22 VI br. o godz. 18.00. Wyjazd misjonarzy z Poznania do Paryża nastąpi 23 VI br.

Serdecznie żegnamy, zapewniamy o naszej pamięci w codziennych modlitwach i bardzo liczymy na wzajemną pamięć.

O. Leonard Kowalówka

Pobierz pdf: 1971 06 18 Poznań – List O. Leonarda do Ofiarodawczyni.

1971.05.24 Poznań – List O. Leonarda do Siostry Hardy z Francji

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 24.05.1971

Droga Siostro,

Zachęcony przez O. Jana Chaffarod zwracam się do Siostry, by przedstawić moją prośbę.

Jedenastu misjonarzy, Karmelitów Bosych z Polski, wyjeżdża do Afryki. Pomiędzy nimi jest dwóch braci zakonnych, jeden przygotowuje się do bycia pielęgniarzem, drugi jest kucharzem i ślusarzem. Chodzi o to, że podczas naszego pobytu we Francji (24 VI – 23 VIII) mogliby pracując ćwiczyć się w znajomości języka francuskiego. Czy mogłaby Droga Siostra znaleźć dla nich jakąś pracę w Waszym Szpitalu? Może Siostra wysłać odpowiedź do O. J. Chaffarod. Będę za to bardzo wdzięczny. Do uzgodnienia pozostałoby ustalenie godzin pracy, ale możemy to zrobić zaraz po naszym przyjeździe do Paryża.

Czytaj dalej…

1971.05.24 Poznań – List O. Leonarda do O. Chaffarod.

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 24.05.1971 r.

Najczcigodniejszy Ojcze,

Spieszę podziękować Ojcu za dobry list z 7 maja, który otrzymałem oraz by powiedzieć, że jestem głęboko wzruszony tym, co Ojciec dla nas robi.

Ojca propozycję dotyczącą naszych Braci uważam za wspaniałą. Jestem jednak trochę zakłopotany, gdyż jeden z naszych braci przygotowany jest tylko do zajmowania się chorymi, podczas gdy drugi jest dobrym kucharzem i ślusarzem. Obaj potrzebują ćwiczyć się w języku francuskim.

Czytaj dalej…

1971.05.24 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp P. Ramondot z Paryża

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 24.05.1971 r.

Ekscelencjo,

Dziękuję nieskończenie za łaskawą troskę Waszej Ekscelencji i za wszystkie kroki podjęte w sprawie naszych misjonarzy.

Dokumenty od Ks. Biskupa otrzymałem z opóźnieniem. Nie odpisałem, niestety, przez zwrotną korespondencję, gdyż obecnie przeżywamy wizytę Ks. Bp Józefa Martin, który przybył do Polski, aby poznać swoich przyszłych Misjonarzy i ich Rodziny. Muszę Mu wszędzie towarzyszyć. Ks. Biskup wyjeżdża jutro, więc natychmiast wypełnię formularze próśb o stypendium i wyślę je jak najszybciej.

Proszę przyjąć wyrazy mojego głębokiego poważania, jak i szczerej wdzięczności w naszym Panu.

O. Leonard od Męki Pańskiej, OCD

Pobierz pdf:1971 05 24 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp P. Ramondot z Paryża.

1971.05.01 Wadowice – List O. Leonarda do O. Michała Machejka.

JM+JT

Pax Christi!

Wadowice, 1.05.1971

Czcigodny, Drogi Ojcze!

Jestem od kilku dni tutaj, by pod kierunkiem bratanków i brata nauczyć się prowadzić wóz. Wszyscy zrobili więc prawo jazdy.

Jestem Drogiemu Ojcu dłużny długi list, więc dzisiaj zabrałem się do pisania. Ojciec zrozumie moją sytuację, a nie taka ona lekka i łatwa. Cała inicjatywa i praca spoczywa na mnie, również strona materialna. Z Prowincji nie wziąłem jeszcze ani grosza. Inni uczą się francuskiego.

Czytaj dalej…

1971.04.21 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Prymasa Polski, Kard. Stefana Wyszyńskiego.

JM + JT

Pax Christi!

Ave Maria.

Poznań, 21.04.1971

Eminencjo,

Najdostojniejszy Księże Prymasie,

Ojcze,

Pragnę z całego serca podziękować za ojcowskie przyjęcie i obietnicę podarowania nam kopii Obrazu Jasnogórskiego Najświętszej Dziewicy. Będzie on dla nas znakiem łączności i jedności z Prymasem Polski oraz Episkopatem, a zarazem zapewnieniem, że nasza karmelitańska misja w Burundi jest misją Kościoła w Polsce.

Czytaj dalej…