1971.05.24 Poznań – List O. Leonarda do Siostry Hardy z Francji

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 24.05.1971

Droga Siostro,

Zachęcony przez O. Jana Chaffarod zwracam się do Siostry, by przedstawić moją prośbę.

Jedenastu misjonarzy, Karmelitów Bosych z Polski, wyjeżdża do Afryki. Pomiędzy nimi jest dwóch braci zakonnych, jeden przygotowuje się do bycia pielęgniarzem, drugi jest kucharzem i ślusarzem. Chodzi o to, że podczas naszego pobytu we Francji (24 VI – 23 VIII) mogliby pracując ćwiczyć się w znajomości języka francuskiego. Czy mogłaby Droga Siostra znaleźć dla nich jakąś pracę w Waszym Szpitalu? Może Siostra wysłać odpowiedź do O. J. Chaffarod. Będę za to bardzo wdzięczny. Do uzgodnienia pozostałoby ustalenie godzin pracy, ale możemy to zrobić zaraz po naszym przyjeździe do Paryża.

Czytaj dalej…

1971.05.24 Poznań – List O. Leonarda do O. Chaffarod.

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 24.05.1971 r.

Najczcigodniejszy Ojcze,

Spieszę podziękować Ojcu za dobry list z 7 maja, który otrzymałem oraz by powiedzieć, że jestem głęboko wzruszony tym, co Ojciec dla nas robi.

Ojca propozycję dotyczącą naszych Braci uważam za wspaniałą. Jestem jednak trochę zakłopotany, gdyż jeden z naszych braci przygotowany jest tylko do zajmowania się chorymi, podczas gdy drugi jest dobrym kucharzem i ślusarzem. Obaj potrzebują ćwiczyć się w języku francuskim.

Czytaj dalej…

1971.05.24 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp P. Ramondot z Paryża

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 24.05.1971 r.

Ekscelencjo,

Dziękuję nieskończenie za łaskawą troskę Waszej Ekscelencji i za wszystkie kroki podjęte w sprawie naszych misjonarzy.

Dokumenty od Ks. Biskupa otrzymałem z opóźnieniem. Nie odpisałem, niestety, przez zwrotną korespondencję, gdyż obecnie przeżywamy wizytę Ks. Bp Józefa Martin, który przybył do Polski, aby poznać swoich przyszłych Misjonarzy i ich Rodziny. Muszę Mu wszędzie towarzyszyć. Ks. Biskup wyjeżdża jutro, więc natychmiast wypełnię formularze próśb o stypendium i wyślę je jak najszybciej.

Proszę przyjąć wyrazy mojego głębokiego poważania, jak i szczerej wdzięczności w naszym Panu.

O. Leonard od Męki Pańskiej, OCD

Pobierz pdf:1971 05 24 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp P. Ramondot z Paryża.

1971.05.01 Wadowice – List O. Leonarda do O. Michała Machejka.

JM+JT

Pax Christi!

Wadowice, 1.05.1971

Czcigodny, Drogi Ojcze!

Jestem od kilku dni tutaj, by pod kierunkiem bratanków i brata nauczyć się prowadzić wóz. Wszyscy zrobili więc prawo jazdy.

Jestem Drogiemu Ojcu dłużny długi list, więc dzisiaj zabrałem się do pisania. Ojciec zrozumie moją sytuację, a nie taka ona lekka i łatwa. Cała inicjatywa i praca spoczywa na mnie, również strona materialna. Z Prowincji nie wziąłem jeszcze ani grosza. Inni uczą się francuskiego.

Czytaj dalej…

1971.04.21 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Prymasa Polski, Kard. Stefana Wyszyńskiego.

JM + JT

Pax Christi!

Ave Maria.

Poznań, 21.04.1971

Eminencjo,

Najdostojniejszy Księże Prymasie,

Ojcze,

Pragnę z całego serca podziękować za ojcowskie przyjęcie i obietnicę podarowania nam kopii Obrazu Jasnogórskiego Najświętszej Dziewicy. Będzie on dla nas znakiem łączności i jedności z Prymasem Polski oraz Episkopatem, a zarazem zapewnieniem, że nasza karmelitańska misja w Burundi jest misją Kościoła w Polsce.

Czytaj dalej…

1971.04.21 Poznań – List O Leonarda do Przełożonego Księży Pallotynów w Paryżu.

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 21.04.1971

Czcigodny Księże Superiorze!

Z całego serca pragnę podziękować za przesłane zaproszenia dla grupy poznańskiej i krakowskiej naszych misjonarzy. Jestem wdzięczny za nie i za tę uprzejmość, tym bardziej, że mimo próśb i starań nie mogłem uzyskać takiego zaproszenia od innego zgromadzenia polskiego.

W Paryżu osobiście podziękuję za tę przysługę. Zresztą ja osobiście mam dług wdzięczności względem Księży Pallotynów, bo moje powołanie misyjne, które mogę zrealizować dopiero teraz, zrodziło się pod wpływem sztuki misyjnej, wystawionej kiedyś przez gimnazjum palotyńskie na Kopcu w Wadowicach.

Bóg zapłać za wszystko!

Łączę wyrazy najgłębszej czci i poważania.

Z prośbą o modlitwę.

O. Leonard Od Męki Pańskiej OCD

Pobierz pdf: 1971 04 21 Poznań – List O Leonarda do Przełożonego Księży Pallotynów w Paryżu.

1971.04.14 Poznań – List O. Leonarda do Pana Prezydenta Stowarzyszenia Przyjaciół Polski w Paryżu.

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 14.04.1971

Panie Prezydencie!

Dnia 5 marca 1971 roku napisałem do Pana list z pokorną prośbą, by uzyskać dziewięć stypendiów na naukę języka francuskiego na Instytucie Katolickim i na Alliance Francaise, dla polskich misjonarzy Karmelitów Bosych.

Aż do tej chwili nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, więc pozwalam sobie zwrócić się ponownie z tą samą prośbą, przypuszczając, że mój pierwszy list zaginął.

Czytaj dalej…

1971.04.12 Poznań – List O. Leonarda do Ojców Białych w Belgii.

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 12.04.1971

Najczcigodniejsi Ojcowie!

Otrzymałem Wasz adres od Ks. Biskupa Bururi Józefa Martin, podczas mojego pobytu w Burundi. Piszę, by zapytać, czy w Belgii jest możliwość wysłania do Burundi bagaży, możliwie najtaniej.

Nasza Prowincja Karmelitów Bosych otwiera misję w Burundi, w diecezji Bururi. Jest nas jedenastu i pod koniec czerwca chcemy opuścić Polskę i udać się do Francji, a stamtąd 30 sierpnia odlecimy samolotem do Afryki.

Czytaj dalej…

1971.04.12 Poznań – List O. Leonarda do O. Jana Chaffarod.

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 12.04.1971

O. Jan Chaffarod

Najczcigodniejszy Ojcze!

Otrzymałem list Ojca z dn. 24. III 1971. Dziękuję bardzo za wszystko, o czym Ojciec napisał mi w liście, za wszystko, co dla nas robi. A chociaż „godną rzeczą jest rozgłaszać i wysławiać Dzieła Boże”1, jednak chcę strzec tajemnicy, jak „Tajemnicy Królewskiej2…” i dziękuję Bogu oraz Tobie, Drogi Ojcze, za wszelkie starania, wszczęte z naszego powodu. Jest Ojciec dla nas naprawdę wielkim darem, który otrzymaliśmy [od Boga.] Bez Ojca pomocy, nasz pobyt w Paryżu byłby niemożliwy lub co najmniej bardzo trudny.

Czytaj dalej…

1971.04.11 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp P. Ramondot z Paryża.

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 11.04.1971

Czcigodny Ks. Bp P. Ramondot,

Ekscelencjo!

Jestem zaniepokojony, gdyż nie otrzymałem żadnej odpowiedzi od Pana Prezydenta Stowarzyszenia Przyjaciół Polski, z dn. 5 marca 71 roku. Możliwe, że ten list zaginął. Napisałem do niego jeszcze raz i posłałem przez okazję, mając nadzieję, że tą drogą dotrze do adresata.

Wam, Ekscelencjo, powierzam moją troskę o uzyskanie pomocy na studium francuskiego na Instytucie Katolickim i na Alliance Francaise.

Jeśli otrzymam odpowiedź, zaraz napiszę do Waszej Ekscelencji.

Proszę przyjąć wyrazy mojego głębokiego szacunku i jedności w modlitwach.

O. Leonard Kowalówka, OCD

Pobierz pdf: 1971 04 11 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp P. Ramondot z Paryża.