1971.04.14 Poznań – List O. Leonarda do Pana Prezydenta Stowarzyszenia Przyjaciół Polski w Paryżu.

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 14.04.1971

Panie Prezydencie!

Dnia 5 marca 1971 roku napisałem do Pana list z pokorną prośbą, by uzyskać dziewięć stypendiów na naukę języka francuskiego na Instytucie Katolickim i na Alliance Francaise, dla polskich misjonarzy Karmelitów Bosych.

Aż do tej chwili nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, więc pozwalam sobie zwrócić się ponownie z tą samą prośbą, przypuszczając, że mój pierwszy list zaginął.

Czytaj dalej…

1971.04.12 Poznań – List O. Leonarda do Ojców Białych w Belgii.

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 12.04.1971

Najczcigodniejsi Ojcowie!

Otrzymałem Wasz adres od Ks. Biskupa Bururi Józefa Martin, podczas mojego pobytu w Burundi. Piszę, by zapytać, czy w Belgii jest możliwość wysłania do Burundi bagaży, możliwie najtaniej.

Nasza Prowincja Karmelitów Bosych otwiera misję w Burundi, w diecezji Bururi. Jest nas jedenastu i pod koniec czerwca chcemy opuścić Polskę i udać się do Francji, a stamtąd 30 sierpnia odlecimy samolotem do Afryki.

Czytaj dalej…

1971.04.12 Poznań – List O. Leonarda do O. Jana Chaffarod.

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 12.04.1971

O. Jan Chaffarod

Najczcigodniejszy Ojcze!

Otrzymałem list Ojca z dn. 24. III 1971. Dziękuję bardzo za wszystko, o czym Ojciec napisał mi w liście, za wszystko, co dla nas robi. A chociaż „godną rzeczą jest rozgłaszać i wysławiać Dzieła Boże”1, jednak chcę strzec tajemnicy, jak „Tajemnicy Królewskiej2…” i dziękuję Bogu oraz Tobie, Drogi Ojcze, za wszelkie starania, wszczęte z naszego powodu. Jest Ojciec dla nas naprawdę wielkim darem, który otrzymaliśmy [od Boga.] Bez Ojca pomocy, nasz pobyt w Paryżu byłby niemożliwy lub co najmniej bardzo trudny.

Czytaj dalej…

1971.04.11 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp P. Ramondot z Paryża.

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 11.04.1971

Czcigodny Ks. Bp P. Ramondot,

Ekscelencjo!

Jestem zaniepokojony, gdyż nie otrzymałem żadnej odpowiedzi od Pana Prezydenta Stowarzyszenia Przyjaciół Polski, z dn. 5 marca 71 roku. Możliwe, że ten list zaginął. Napisałem do niego jeszcze raz i posłałem przez okazję, mając nadzieję, że tą drogą dotrze do adresata.

Wam, Ekscelencjo, powierzam moją troskę o uzyskanie pomocy na studium francuskiego na Instytucie Katolickim i na Alliance Francaise.

Jeśli otrzymam odpowiedź, zaraz napiszę do Waszej Ekscelencji.

Proszę przyjąć wyrazy mojego głębokiego szacunku i jedności w modlitwach.

O. Leonard Kowalówka, OCD

Pobierz pdf: 1971 04 11 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp P. Ramondot z Paryża.

1971.04.05 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp Martin z Bururi.

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 5.04.1971

Jego Ekscelencja Ks. Bp J. Martin

Biskup Bururi

Ekscelencjo,

Jestem zobowiązany napisać do Was powtórnie, z powodu błędów, które wślizgnęły się do listu z dn. 3.04.1971. Obawiam się, że Ks. Biskup nie zrozumie prawie nic z tego listu. Błędy zostały popełnione przez osobę, która przepisywała go na maszynie.

Dziękuję Waszej Ekscelencji za życzliwy list z 15 marca 1971 dotyczący naszych bagaży. Postaram się wysłać je według Waszych wskazówek, które przekazaliście mi przez Ojców Białych z Bujumbura. Otrzymałem także wyjaśnienia na temat bagaży z Belgii od Prokury Misyjnej i z Ekonomatu Prowincjalnego, do których pisałem.

Czytaj dalej…

1971.04.03 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp Jana Wosińskiego

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 3.04.1971

Jego Ekscelencja Ks. Bp. Dr. Jan Wosiński

Płock

Seminarium Duchowne

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie!

Proszę przyjąć najlepsze życzenia, które składam w moim własnym imieniu oraz grupy misjonarzy karmelitańskich – obfitości łaski i radości wielkanocnych. Niech Chrystus Pan obdarzy Waszą Ekscelencję nie tylko tym krzyżem, który uświęca i czyni nas dobrymi, ale także tym Alleluja, które dopomaga nam czynić innym dobrze.

Czytaj dalej…

1971.04 – List O. Leonarda do O. Prowincjała Remigiusza Czecha.

JM+JT

Pax Christi!

1971

Przewielebny Nasz Ojcze!

Przesyłam tłumaczenie ostatniego listu Ks. Biskupa z Bururi i kopię listu do Św. Kongregacji.

Już pięciu z nas złożyło tutaj podanie o paszport, Brat Marceli uczynił to w poniedziałek w Wadowicach, a sądzę, że pozostali zrobią to w najbliższych dniach. Młodzi mają trochę trudności z zaświadczeniem wojskowym, które jest potrzebne. Podobno otrzymają je w ciągu 10 dni.

W tym tygodniu pragnę złożyć podanie o wizę włoską i francuską.

Z Avon otrzymałem wiadomość, ale negatywną w sprawie umieszczenia braci, no i różne propozycje. Starania robię nadal o bezpłatne umieszczenie nas…

Całuję św. Szkaplerz

fr. Leonardus a Passione Domini.

Pobierz pdf: 1971 04 – List O. Leonarda do O. Prowincjała Remigiusza Czecha.

1971.03.19 Kraków – List O. Leonarda do O. Prowincjała Księży Salwatorianów.

List O. Leonarda do O. Prowincjała Księży Salwatorianów.1

JM+JT

Pax Christi!

Poznań 19.03.1971

Księża Salwatorianie

Kraków, Łobzowska 22

Czcigodny Ojcze Prowincjale!

Ośmielam się zwrócić do O. Prowincjała z pokorną prośbą. Może Ojciec Prowincjał już słyszał, że nasza Polska Prowincja Karmelitów Bosych przyjęła misję w Afryce centralnej, w Burundi.

Czytaj dalej…

1971.03.17 Poznań – List O. Leonarda do O. A. Rouille

List O. Leonarda do O. A. Rouille 1

JM + JT2

Pax Christi

Poznań 17.03.1971

Czcigodny Księże,

Dziękuję za list z 17 lutego, a także za Ojca wysiłki, by znaleźć dla nas zakwaterowanie w Paryżu. Czekam na Ojca odpowiedź w tym względzie. Byłbym zadowolony, jeśli mógłby Ojciec znaleźć dwa miejsca u sióstr zakonnych dla Ojców, którzy tak by woleli.

Czytaj dalej…

1971.03.14 Poznań – List O. Leonarda do O. Prowincjała Remigiusza Czecha.

List O. Leonarda do O. Prowincjała Remigiusza Czecha.1

JM+JT

Pax Christi!

Poznań, 14.03.1971

Przewielebny Nasz Ojcze!

Dziękuję za list. Pragnąłbym zobaczyć się z Naszym Ojcem, by zdać sprawozdanie ze stanu naszych przygotowań i starań. Może uda mi się przyjechać w pierwszych dniach kwietnia, ale upewnię się, czy Nasz Ojciec jest w domu.

Czytaj dalej…