1971.03.14 Poznań – List O. Leonarda do O. Prowincjała Remigiusza Czecha.

List O. Leonarda do O. Prowincjała Remigiusza Czecha.1

JM+JT

Pax Christi!

Poznań, 14.03.1971

Przewielebny Nasz Ojcze!

Dziękuję za list. Pragnąłbym zobaczyć się z Naszym Ojcem, by zdać sprawozdanie ze stanu naszych przygotowań i starań. Może uda mi się przyjechać w pierwszych dniach kwietnia, ale upewnię się, czy Nasz Ojciec jest w domu.

Czytaj dalej…

1971.03.14 Poznań – List O. Leonarda do O. Marcina Martyna Salwatorianina w Tanzanii.

List O. Leonarda do O. Marcina Martyna Salwatorianina w Tanzanii.1

JM+JT

Pax Christi!

Poznań 14.03.1971

Czcigodny Ojcze!

Nie jestem znany Ojcu, lecz ośmielam się zwrócić do Ojca z gorącą prośbą. Adres otrzymałem od p. Stanisławy Ratajczak z Wrocławia.

Nasza Polska Prowincja Karmelitów Bosych przyjęła placówkę misyjną w Burundi. W czerwcu pragniemy wyjechać do Francji na studium języka francuskiego, aby 30 sierpnia już stanąć na ziemi afrykańskiej, w Burundi.

Czytaj dalej…

1971.03.05 Poznań – List O. Leonarda do Pana Prezydenta Stowarzyszenia Przyjaciół Polski.

List O. Leonarda do Pana Prezydenta Stowarzyszenia Przyjaciół Polski.1

JM + JT2

Pax Christi!

Poznań 5.03.1971

Do Pana Prezydenta

Stowarzyszenia Przyjaciół Polski

15, rue Vernet – Paryż 8 dzielnica

Panie Prezydencie,

Zwracam się z pokorną prośbą i zapytaniem, czy byłoby możliwe uzyskanie 9 stypendiów na naukę francuskiego podczas lipca i sierpnia 1971 roku, bądź na Instytucie Katolickim, bądź na Alliance Francaise?

Chodzi o polskich misjonarzy Karmelitów Bosych, którzy przyjadą w czerwcu, aby studiować język francuski w Paryżu, i którzy 30 sierpnia wsiądą do samolotu do Burundi, gdzie Polska Prowincja Karmelitów otworzy misję.

Czytaj dalej…

1971.03.05 Poznań – List O. Leonarda do O. Michała Machejka.

List O. Leonarda do O. Michała Machejka.1

JM+JT

Pax Christi!

Poznań 5.03.1971

Czcigodny Drogi Ojcze!

Pragnę przesłać garść wiadomości i próśb. Przygotowania dosyć gorączkowe postępują: prawo jazdy, język francuski, zaopatrywanie się w potrzebne rzeczy, itd. Teraz w czasie Wielkiego Postu tempo zwolni się, bo wielu głosi rekolekcje. Ja mam wiele pracy i korespondencję, i to mi zabiera wszystek czas. Pobyt we Francji zapowiada się dobrze. Ks. Ramondot obiecał pomoc i przyjęcie na Institut Catholique, mieszkanie pewnie będzie u Lazarystów, jeśli O. Jean Chaffarod do nich należy. Obiecał przygotować 4 lub 5 pokoi przy ulicy Saint – Etienne – du – Mont, tuż przy Seminarium Polskim. Napisałem również do Ks. Banaszaka. (…) Stukam tu i ówdzie, i mam nadzieję w Panu, że się może powiedzie.

Czytaj dalej…

1971.03.05 Poznań – List O. Leonarda do ks. Bp P. Ramondot.

List O. Leonarda do Ks. Bp P. Ramondot.1

JM + JT2

Pax Christi!

Poznań 5.03.1971

Do Jego Ekscelencji

Najczcigodniejszego

Ks. Biskupa P. Ramondot

Ekscelencjo,

Dziękuję za miły list z dn. 22 lutego 1971. Według rady Ks. Biskupa napisałem natychmiast do Pana Prezydenta Stowarzyszenia Przyjaciół Polski, aby uzyskać 9 stypendiów dla naszych misjonarzy. Gdy otrzymam odpowiedź, poinformuję Ks. Biskupa.

Czytaj dalej…

1971.03.04 Poznań – List O. Leonarda do O. Chaffarod.

List O. Leonarda do O. Chaffarod1

JM + JT2

Pax Christi!

Poznań 4.03.1971

Do O. Chaffarod

1 Rue St. Etienne du Mont

75 Paryż 5 dzielnica

Najczcigodniejszy Ojcze!

Dziękuję Ojcu za list z 25 lutego 1971 roku i pragnę odpowiedzieć na wszystkie Ojca pytania.

Jest nas jedenastu misjonarzy, ale być może dwóch z nas pozostanie w Brukseli. Projekt ofiarowania nam 4 do 5 pokoi wydaje się bardzo dobry. Jeśli chodzi o kuchnię, to śniadanie i posiłek wieczorny spożyjemy u nas, posiłek południowy zaś w taniej restauracji, którą znalazłem w Paryżu.

Czytaj dalej…

1971.03.04 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp Martin.

List O. Leonarda do Ks. Bp Martin.1

JM + JT2

Pax Christi!

Poznań 4.03.1971

Do Jego Ekscelencji

Najczcigodniejszego

Ks. Bp Józefa Martin

Biskupa Bururi

Ekscelencjo,

Piszę znowu, by zapytać, czy Ks. Biskup otrzymał mój list z dn. 23.02.71 i równocześnie chciałbym prosić o wskazówki, jak moglibyśmy wysłać nasze bagaże? Wysyłka bagaży samolotem kosztuje zbyt drogo. Wyjeżdżając z Polski mamy prawo zabrać jako bagaż wszystko, co chcemy, bez żadnych opłat celnych. Więc spodziewamy się zabrać dużo rzeczy.

Czytaj dalej…

1971.02.26 Poznań – List O. Leonarda do O. K. Szymeckiego OFM

List O. Leonarda do O. Krzysztofa Szymeckiego OFM.1

JM + JT

Pax Christi!

Poznań 26.02.1971

O. Krzysztof Szymecki OFM

Parafia Św. Teresy

03 Montlucon

Czcigodny Ojcze!

Chociaż nieznany Ojcu, ośmielam się zwrócić do Ojca z gorącą prośbą.

Nasza Polska Prowincja Karmelitów Bosych przyjęła misje w Afryce centralnej, w Burundi.

Z końcem czerwca grupa złożona z 9 ojców i 2 braci wyjedzie do Francji dla studium języka francuskiego, na 2 miesiące, a 30 VIII odlecimy samolotem z Rzymu do Burundi.

Właśnie w związku z naszym studium francuskiego, chciałem Czcigodnego Ojca prosić, czy nie mógłby wystarać się nam o jakiejś miejsce bezpłatne, przynajmniej dla jednego misjonarza. Chodzi mi o Paryż lub miejscowość pod Paryżem, skąd mógłby dojeżdżać na Alliance Francaise czy Institut Catholique.

Czytaj dalej…

1971.02.26 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Infułata A. Banaszaka.

List O. Leonarda do Ks. Infułata A. Banaszaka.1

JM + JT

Pax Christi!

Poznań 26.02.1971

Ks. A. Banaszak

Paryż V dzielnica

5 Rue des Irlandais

Czcigodny Księże Infułacie!

O. Michał Machejek z Rzymu informował Księdza Infułata, że nasza Polska Prowincja Karmelitów Bosych przyjęła samodzielną placówkę misyjną w Burundi. Jedzie nas 11, tj. 9 kapłanów i 2 braci.

Ponieważ Burundi jest strefą języka francuskiego, pragniemy zatrzymać się we Francji, w Paryżu, na studium tego języka w lipcu i sierpniu. W związku z tym pragnę prosić jak najusilniej Księdza Infułata o pomoc, aby jeśli to możliwe, pomógł nam, (dziewięciu kapłanom) dostać się na Institut Catholique i Alliance Francaise bezpłatnie lub za niewielką opłatą. Spodziewam się, że będziemy mogli wyjechać z Polski pod koniec czerwca, a pozostalibyśmy we Francji do 20 VIII, zaś 30 VIII odlecimy z Rzymu do Burundi.

Czytaj dalej…

1971.02.23 Warszawa – List O. Leonarda do Ks. Rektora we Francji.

List O. Leonarda do O. Rektora we Francji.1

J + M

Pax Christi!

Karmel, Warszawa

23.02.1971

Przewielebny Ojcze Rektorze!

W związku z bliskim już wyjazdem naszej grupy Karmelitów Bosych na polską misję w Burundi, w Afryce, ośmielam się zwrócić do Ojca Rektora z prośbą o wyświadczenie nam braterskiej przysługi.

Nasza grupa w drodze do Afryki ma się zatrzymać we Francji dla nabycia wprawy w języku francuskim. Mamy już opłaconą całą podróż, jak również zapewnione utrzymanie podczas pobytu we Francji. Chodzi tylko o formalne zaproszenie z Francji połączone z zapewnieniem utrzymania, potrzebne do paszportu (wizy francuskiej).

Czytaj dalej…