Sł.B. Cyprian i Dafroza Rugamba – męczennicy

Cyprian i Dafroza Rugamba z Rwandy oraz sześcioro ich dzieci – zginęli śmiercią męczeńską w czasie wojny domowej pomiędzy plemionami Tutsi i Hutu, 7 kwietnia 1994 roku. Byli prawdziwie chrześcijańską rodziną. Głęboko wierzącą i praktykującą. Zawsze mieli czas dla Boga i dla ludzi.
Cyprian RUGAMBA urodził się w 1935 roku w Kiraro, na południu Rwandy. Wstąpił do Niższego Seminarium w Kabgay, gdzie zasłynął jako błyskotliwy i wszechstronnie uzdolniony uczeń. Kontynuował naukę w Wyższym Seminarium w Nyakibanda, które opuścił po 2 latach, w 1959 roku. Studiował historię na Uniwersytecie w Butare, w Rwandzie i w Louvain, w Belgii. Stracił wiarę na skutek lektury filozofów niechrześcijańskich oraz trudnych wydarzeń w Kościele w latach 50. Zaręczył się z Xaweryną Mukahigiro. Zginęła ona z prawie całą rodziną podczas czystki etnicznej w 1963 roku. Według panującego zwyczaju, w 1965 roku, ożenił się z siostrzenicą zamordowanej, Dafrozą MUKANSANGA.
Dafroza MUKASANGA urodziła się w 1944 roku w Ngoma. Pochodziła z pobożnej rodziny, gdzie otrzymała głęboko katolickie wychowanie. Kształciła się w wyższej szkole w Save, gdzie uzyskała zawód nauczycielki. Pracowała jako nauczycielka, katechetka i zajmowała się dziećmi w swojej dzielnicy. W 1965 roku wyszła za mąż za Cypriana Rugamba.

Czytaj dalej…

Jeśli chcesz możesz pomóc sierotom

POMOC DLA SIEROT W BURUNDI – O. GALICAN ocd

Drodzy Przyjaciele Misji!
Projekt pomocy dzieciom osieroconym istnieje od 2000 roku. Powodem była wojna domowa w 1993 roku. Pochłonęła ona wiele ludzkich istnień. Projekt został zainicjowany przez O. Jana Kantego, ówczesnego misjonarza w Burundi. Na początku nie obejmował więcej niż 50 dzieci. W większości byli to uczniowie szkoły średniej. W miarę jak wojna trwała, liczba sierot stale się powiększała. W 2005 roku było ponad 250 dzieci, które otrzymały podstawową pomoc na kształcenie się. Te dzieci zostały adoptowane na odległość przez rodziny z Polski, które im towarzyszą. W imieniu dzieci, które korzystają z tej pomocy wyrażamy naszą wdzięczność. Oby Pan wynagrodził Wam stokrotnie.
Kim są dzieci, którym pomagamy?
Dzieci, którym pomagamy pochodzą z ubogich rodzin. Wszystkie są sierotami, bez ojca i bez matki. Te dzieci pozostają w rodzinach, które pomagają nam czuwać nad nimi, aby mogły otrzymać dobre wykształcenie. Pomoc ta pozwala dzieciom korzystać z nauczania szkolnego, opieki lekarskiej i innych form działalności, które pozwolą im żyć godnie w społeczeństwie.
Z tego powodu szukamy rodzin, które zgodzą się je przyjąć i są gotowe czuwać nad ich kształceniem się. Ponieważ jest trudno znaleźć zamożne rodziny, które przyjęłyby pod swój dach te sieroty, jesteśmy zmuszeni udzielać pomocy materialnej ubogim rodzinom, które wspaniałomyślnie decydują się współdziałać z nami w tym dziele miłosierdzia.
O. Gallican Nduwimana, który zajmuje się tym dziełem, przynajmniej raz na kwartał odwiedza te dzieci, w różnych środowiskach, w których żyją.
Pomoc tym dzieciom nie ogranicza się do elementarnych potrzeb. Raz w roku Ojcowie Karmelici organizują różne spotkania dla dzieci, np. sportowe, modlitewne lub warsztaty pracy ręcznej przy klasztorze lub w innej rodzinie potrzebującej pomocy.

Sytuacja aktualna.
W roku szkolnym 2016/17, z pomocy 6.000,00 $, które otrzymaliśmy, mogliśmy wesprzeć 43 dzieci. Wśród nich jest 7 w szkole podstawowej, 35 w szkole średniej i 1 uczeń na drugim roku uniwersytetu. Dwoje zakończyło z powodzeniem studia humanistyczne.
W tym roku szkolnym 2017/2018 mamy 41 dzieci, które potrzebują pomocy: 9 jest w szkole podstawowej (80$), 31 w szkole średniej i 1 student na uniwersytecie(368$).
Suma całkowita to 448 $ na miesiąc dla wszystkich dzieci. Do tej sumy musimy dodać jeszcze 52 $ na materiały szkolne, opiekę zdrowotną i inne.
Z powodu kryzysu politycznego kraju wielu ludzi nie ma możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb. Tym bardziej wyrażamy naszą wdzięczność względem wszystkich Dobroczyńców, którzy pozwalają nam wspierać te dzieci. Niech Pan Bóg Was obdarzy Swym Błogosławieństwem.
O. Gallican Nduwimana – odpowiedzialny za pomoc Sierotom w Bujumbura

Każdy kto pragnie i może pomóc sierotom w Bujumbura może przesłać ofiarę na konto Biura Misyjnego w Krakowie – tytułem: „sieroty w Bujumbura”:
Biuro Misyjne Karmelitów Bosych
ul. Rakowicka 18, 31-510 Kraków
BGŻ BNP PARIBAS
Konto PLN
28 1600 1013 1844 4951 0000 0008
Konto EURO:
55 1600 1013 1844 4951 0000 0007
Konto USD:
82 1600 1013 1844 4951 0000 0006
Swift do kont walutowych:
PPAB PL PK

Ojczyzna w potrzebie! Módlmy się!

Gdzie miłości tak mało, że się nie jednoczą, tam trzeba w nienawiści trzeciego człowieka połączyć się – tam w krwi się jednej pierwej broczą, tam choć w ciosaniu krzyża i wbijaniu ćwieka w całość się zlać fatalnie kłótne muszą wole. Stąd jest ofiara ciągła i Pascha na stole… {C.C. Norwid, Pascha}.

Modlitwa za Ojczyznę i za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

K. Zachowaj, Panie, Rzeczpospolitą naszą.

W. Która w Tobie, Boże mój, pokłada nadzieję.

K. Ześlij, Panie, pomoc z przybytku swego.

W. I z nieba wysokiego ją wspieraj.

Czytaj dalej…