1971.04.03 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp Jana Wosińskiego

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 3.04.1971

Jego Ekscelencja Ks. Bp. Dr. Jan Wosiński

Płock

Seminarium Duchowne

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie!

Proszę przyjąć najlepsze życzenia, które składam w moim własnym imieniu oraz grupy misjonarzy karmelitańskich – obfitości łaski i radości wielkanocnych. Niech Chrystus Pan obdarzy Waszą Ekscelencję nie tylko tym krzyżem, który uświęca i czyni nas dobrymi, ale także tym Alleluja, które dopomaga nam czynić innym dobrze. Z życzeniami łączę nasze gorące podziękowanie za pierwszą pomoc na naszą wyprawę misyjną. Byłem bardzo wzruszony tą tak życzliwą i ojcowską gotowością pomocy, jaką Wasza Ekscelencja zaofiarował nam, zanim ja poprosiłem o nią. A przyznam się, że bez niej trudno by nam było rozpocząć przygotowania. Same paszporty wyniosą 55.000 zł. Podróż opłaca nam Rzym.

Niektórzy z nas już otrzymali paszporty. Wyjazd do Francji ustaliliśmy na 23 VI 1971. Datę pożegnania naszego zostawiamy do ustalenia Waszej Ekscelencji. Proponowałbym tylko, aby się ono mogło odbyć poczynając od 17 VI do 22 VI 1971 włącznie. Gdyby nieco wcześniejszy termin odpowiadał Waszej Ekscelencji, proszę nam go podać. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybym wiadomość mógł otrzymać jeszcze przed 20 IV 1971.

Ponadto pragnę podzielić się z Waszą Ekscelencją wiadomością, że w maju przyjedzie nas odwiedzić J. Ekscelencja Ks. Józef Martin, Biskup Bururi. Pragnę, aby dla dobra Kościoła w Burundi i naszej misji skontaktował się przede wszystkim z Waszą Ekscelencją, jako Przewodniczącym Komisji Misyjnej Episkopatu Polski. W związku z jego przyjazdem będę prosił Waszą Ekscelencję o rady i wskazówki, ale już podczas naszych dni skupienia.

Łączę wyrazy najgłębszej czci i całuję pierścień biskupi i ręce Waszej Ekscelencji, zapewniając o naszej pamięci w modlitwach.

O. Leonard od Męki Pańskiej

Pobierz pdf: 1971 04 3 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp Jana Wosińskiego.