1971.04.11 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp P. Ramondot z Paryża.

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 11.04.1971

Czcigodny Ks. Bp P. Ramondot,

Ekscelencjo!

Jestem zaniepokojony, gdyż nie otrzymałem żadnej odpowiedzi od Pana Prezydenta Stowarzyszenia Przyjaciół Polski, z dn. 5 marca 71 roku. Możliwe, że ten list zaginął. Napisałem do niego jeszcze raz i posłałem przez okazję, mając nadzieję, że tą drogą dotrze do adresata.

Wam, Ekscelencjo, powierzam moją troskę o uzyskanie pomocy na studium francuskiego na Instytucie Katolickim i na Alliance Francaise.

Jeśli otrzymam odpowiedź, zaraz napiszę do Waszej Ekscelencji.

Proszę przyjąć wyrazy mojego głębokiego szacunku i jedności w modlitwach.

O. Leonard Kowalówka, OCD

Pobierz pdf: 1971 04 11 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp P. Ramondot z Paryża.