O. Zachariasz definitorem generalnym Karmelu Terezjańskiego w Rzymie – O. Zachariasz Igirukwayo

Maj 2003 r.

o. Zachariasz jako Definitor reprezentuje to, co Afryka ma najlepszego: żywotność i oryginalność świeżego spojrzenia na sprawy współczesnego Kościoła pod dynamicznym działaniem Ducha Świętego.

W uroczystość Królowej Polski 2003 r. na Kapitule Generalnej Karmelitów Bosych w Avila, o. Antoni Maria Zachariasz Igirukwayo został wybrany jednym z ośmiu Definitorów Zakonu. Dzięki temu po raz pierwszy w historii Karmelu Terezjańskiego Afryka i Madagaskar mają swego Definitora w Zarządzie w Rzymie.

Wybór o. Zachariasza rodem z Burundi, przynależącego do Prowincji Krakowskiej Karmelitów Bosych, na Definitora – to miła niespodzianka i promocja żywotności kontemplacyjno-apostolskiej Zakonu na kontynencie afrykańskim. Decyzja ojców kapitularnych świadczy o tym, że dostrzegli oni dynamikę rozwoju Zakonu w Afryce i na Madagaskarze, jak i potrzebę większego zainteresowania problemami tam istniejącymi, zwłaszcza solidnej formacji oraz ciągłego braku stabilności ekonomiczno-politycznej. Mamy nadzieję, że elekcja o. Zachariasza przyczyni się do lepszego zrozumienia wyzwań i zadań Karmelu w Afryce przez Centrum Zakonu, jak i do ułatwienia w zaradzaniu istniejących kwestii.

O. Zachariasz Igirukwayo to doświadczony formator, profesor, rekolekcjonista i asystent karmelitanek w wielu krajach Afryki. Autor licznych książek i artykułów przybliżających duchowość Karmelu w Afryce. Skupia on w sobie nie tylko głęboką duchowość kontemplacyjną Karmelu, ale na dodatek reprezentuje solidne zaangażowanie intelektualne w twórczym poszukiwaniu nowych dróg tak w Karmelu, jak i w teologii na progu Trzeciego Tysiąclecia. Jest między innymi członkiem zespołu naukowców Hypsosis ,przy Akademii Alfonzjanum w Rzymie. Stąd jego praca twórcza nie ogranicza się jedynie do promocji duchowości i formacji na terenie Afryki, ale ma też wymiar uniwersalny.

Warto wspomnieć o jego licznych rekolekcjach i sesjach dla sióstr karmelitanek bosych i współbraci przygotowujących się do kapłaństwa. W zeszłym roku m.in. wielokrotnie głosił on konferencje w Kamerunie, Rwandzie i Burundi z okazji 60 rocznicy męczeńskiej śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) pt. „Znaczenie osoby i duchowości Edyty Stein w kontekście afrykańskiej rzeczywistości”. Na uwagę zasługuje też jego umiejętność współpracy i dialogu z różnymi ośrodkami Zakonu i środowiskami intelektualnymi tak w Afryce, jak i w Europie.

Jednym słowem o. Zachariasz jako Definitor reprezentuje to, co Afryka ma najlepszego: żywotność i oryginalność świeżego spojrzenia na sprawy współczesnego Kościoła pod dynamicznym działaniem Ducha Świętego. Dlatego jego wybór napełnił współbraci ogromną radością i wdzięcznością Duchowi Św., który „wieje” dziś mocno nad Afryką, mimo licznych barier i przeciwieństw.

Z nadzieją patrzymy na przyszłość Karmelu w Afryce, mając takiego „ambasadora” w Rzymie i ufamy, że Boże Miłosierdzie dopełni rozpoczętego dzieła.

o. Jan Malicki OCD