1972.01.05 Rutana – List O. Leonarda do Ks. Bp Wesołego.

JM+JT

Muyange, 5.01.1972

Ekscelencjo

Najdostojniejszy Księże Biskupie!

Powołując się na obietnicę Waszej Ekscelencji uczynioną mi w Paryżu, ośmielam się pokornie przypomnieć ją i prosić o pomoc dla naszej misji. Pomoc ta, zwłaszcza w początkach, jest dla nas bardzo konieczna.

Pomoc ta zostałaby przeznaczona:

1. na odnowienie i adaptację zniszczonej misji,

2. na odnowienie 10 kaplic misyjnych pomocniczych, znajdujących się w opłakanym stanie,

3. na zbudowanie salki parafialnej w centrum Misji w Mpinga.

Dn. 22.01.72 kończymy kurs języka kirundi, część Ojców będzie odbywać staż na różnych misjach, dwóch odbywać będzie kurs kirundi w Muyange. Ja z dwoma Ojcami i dwoma Braćmi w Mpinga rozpocznę życie karmelitańskie.

Ośmielam się więc polecić gorąco wspaniałomyślności Waszej Ekscelencji te początki misji, prosząc równocześnie o modlitwę i błogosławieństwo.

Pomoc można by przekazać na adres:

Economato Generale dei Missionari d’Africa

C.C. 1/32507 Casa Generalizia Soc. Missionari d’Africa

/Padri Bianchi/ Via Aurelia 269, 00165 – Roma

Zaznaczając: pour Carmes Dechaux, diocese Bururi, Burundi.

Łącząc wyrazy najgłębszej czci i zapewnienie pamięci w modlitwie

O. Leonard Kowalówka

Wikariusz Prowincjalny Misji OCD

1972.01.03 Muyange – List O. Leonarda do O. Michała Machejka.

JM+JT

Pax Christi!

Muyange, 3.01.1972

Drogi Ojcze!

Pragnę donieść, że przesyłka Ojca doszła w całości. Czekała w Bururi. Bardzo serdecznie za wszystko dziękuję.

29 XII 71 wybrałem się na objazd parafii, w których Ojcowie będą odbywać staż pracy. Obwoził mnie sam Ks. Bp Martin. Spotkałem się ze wszystkimi. Jestem ogromnie zatroskany, widząc zeświecczenie życia kapłańskiego i zakonnego. Wielu zwraca się do nas z wielką sympatią i nadzieją.

W Bururi zaczęła mnie gnębić malaria i grypa, – ale wytrwałem na nogach i wróciłem do Muyange, by kończyć kurs, czuje się jednak niezbyt dobrze.

Ks. Bp z Lisieux pisał do Ks. Bp Martin zapytując o fundację Karmelu – pragnie pomóc. Nasz Biskup mu odpisze.

Z Ameryki ani słowa, nie wiem jak to tłumaczyć. Teraz już nie będę pisał, dopóki nie odpowiedzą.

Zażądałem w Ekonomacie generalnym Bururi rozliczenia. Przy robieniu rachunków zapomniano całkiem o tej połowie, jaką według avant – projet ma płacić diecezja. I znowu musiałem się delikatnie przypomnieć. Koniec końcem zapłaciliśmy za wszystko do 1 XII 71 – 129. 367 fr. burundyjskich. Odpadło z tego 21. 412, gdy przypomniałem avant – projet. I jeszcze połowę kosztów podróży z Polski do Burundi. Bo tak było postanowione, a ja trzymam się tego mocno. O. Aureliusz musi tylko posłać fakturę, żeby Ekonom generalny mógł nam wypłacić należność.

(…)

Wszyscy na ogół świetnie wyglądają.

Kończę, bo wskutek, nie wiem, czy malarii czy grypy, głowę mam ciężką i pustą, że nie wiem, co pisać…

Dziękuję i pozdrawiam – o modlitwę proszę.

Leonard

1971.12.22 Muyange – List O. Leonarda do O. Michała Machejka.

JM+JT

Pax Christi!

Muyange, 22.12.1971

Drogi Ojcze!

Jeszcze raz pozdrawiam. Życzę Szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję za wszystko, co Ojciec robi dla nas.

O losie ostatniej przesyłki nic jeszcze nie wiemy. Ks. Abp Makarakiza był tutaj, ale nic nie wspomniał, więc nic do niego nie dotarło. Na Caritas można jedynie posyłać lekarstwa, ale nie wolno wkładać żadnych innych rzeczy, jak np. rzeczy, o których Ojciec wspomina. Caritas ma potem trudności przy odbiorze, w najgorszym wypadku zabiorą wszystko, lub każą płacić wielkie cło. Muszę dopiero dopytywać się, czy przesyłka doszła, gdzie jest, a to w Afryce nie takie proste. Albumy otrzymałem, ale pieczątki nie ma. Nie wiem, czy Ojciec posłał.

Czekamy niecierpliwie na koniec kursu. Niektórzy ogromnie lękają się tego stażu. Ja też, bo mogą wyniknąć różne trudności.

Polecam się pamięci.

O. Leonard od Męki Pańskiej

Pobierz pdf: 1971 12 22 Muyange – List O. Leonarda do O. Michała Machejka.

1971.12.05 Muyange – List O. Leonarda do O. Michała Machejka.

JM+JT

Pax Christi!

Muyange, 5.12.1971

Drogi Ojcze!

Przede wszystkim moje najlepsze życzenia świąteczne wszelkich łask płynących z tajemnicy Wcielenia i Narodzenia Syna Bożego. Niech im towarzyszą łaski zdrowia, pokoju, radości, które też czynią nas lepszymi, i więcej, i lepiej pozwalają pracować.

Jeszcze właściwie tylko miesiąc kursu. Kurs na prośbę niektórych przedłużono o tydzień, tj. do 22 stycznia. Ferie świąteczne będą trwały do 3 stycznia. My chyba zostaniemy na miejscu, bo przecież nigdzie nie mamy własnego domu. Wszystko nam jedno. Zresztą będzie tu Ks. Biskup, to zobaczymy. Jeśliby chciał nas złączyć na Święta, to bardzo prawdopodobne, że na te 2 tygodnie nie wrócimy już tutaj. Profesor, który uczy kirundi jest jako zakonnik wzorowy, posiada doskonałą znajomość języka, ale jego metoda polega na tym, żeby przerobić jak najwięcej. Wielu do niego jest zniechęconych, a naprawdę szkoda.

Czytaj dalej…

1971.12.05 Muyange – List O. Leonarda do O. Efrema Bieleckiego.

JM+JT

Pax Christi!

Muyange, 5.12.1971

Wielebny i Drogi Ojcze!

Już dawno pragnąłem napisać do Ojca i podziękować za trud, jaki Ojciec podjął w czasie naszego pobytu w Rzymie. Ale niełatwo mi było znaleźć czas, bo muszę pisać dużo i muszę uczyć się dużo kirundi, a nie potrzebuję mówić, że w moim wieku nie takie to łatwe uczyć się języka i to tak skomplikowanego. Ale ufam Bogu, że potrafię go na tyle opanować, by być tu choć trochę pożytecznym, dopóki tu będzie trzeba trwać.

Czytaj dalej…

1971.11.29 Muyange – List O. Leonarda do O. Prowincjała, Remigiusza Czecha.

JM + JT

Pax Christi!

Muyange, 29.11.1971

Przewielebny Nasz Ojcze!

Pragnę przesłać najlepsze życzenia świąteczne. Przede wszystkim tych łask, które pozwalają nam lepiej przeżyć tajemnicę Wcielenia i Narodzenia Syna Bożego. Niech im towarzyszą łaski zdrowia, radości, pokoju. Będziemy złączeni z Naszym Ojcem i z całą Prowincją modlitwą i pamięcią.

Czytaj dalej…

1971.11.11 Muyange – List O. Leonarda do O. Michała Machejka.

JM+JT

Pax Christi!

Muyange, 11.11.1971

Drogi Ojcze!

Ponieważ słyszałem, że Ks. Abp Makarakiza wraca do Burundi dopiero 7 XII, więc pragnę prosić Ojca o pewne rzeczy. O pieniądze można poprosić O. Aureliusza, bo odprawiamy Msze św. na jego intencje.

A więc:

1. Dzieła św. Rodziców1 po francusku,

Czytaj dalej…

1971.11.08 Muyange – List O. Leonarda do Współbrata w Zakonie.

JM+JT

Pax Christi!

Muyange, 8.11.1971

(…) Zaraz po kursie będzie rozesłanie Ojców po parafiach. Boją się tego stażu i ja też. Bardzo słaba znajomość francuskiego, a jeszcze mniejsza kirundi sprawi wiele kłopotu. O. Eliasza i O. Kamila pragnę zatrzymać w Mpindze. Również ściągnę do siebie Braci. Ale to wszystko trzeba jeszcze omówić z Ks. Biskupem. W przyszłym roku, za jego zgodą, postaram się przygotować Mpingę dla naszego życia karmelitańskiego. Ks. Biskup już zaczął budowę drugiej stacji misyjnej dla nas, aby po stażu pracy rozpocząć tam życie i pracę misyjną, karmelitańską.

Czytaj dalej…

1971.11.04 Muyange – List O. Leonarda do O. Prowincjała, Remigiusza Czecha.

JM+JT

Pax Christi!

Muyange, 4.11.1971

Przewielebny Nasz Ojcze!

Pragnę przesłać kilka wiadomości.

(…) Już połowa kursu minęła. Rezultaty studium różne, bo różna pilność i wkład osobisty poszczególnych. Język kirundi jest trudny, więc jeśli się nie wkłada wszystkich swoich sił i całej dobrej woli, rezultaty nie będą zadowalające. Francuski też szwankuje. (…) Br. Marceli z Bururi pojechał na jakiś czas do Buta, do Małego Seminarium, by tam uczyć się francuskiego. (…)

Czytaj dalej…

1971.11.01 Muyange – List O. Leonarda do O. Ottona Filka.

Muyange, 1.11.1971

Czcigodny, Drogi Ojcze!

Proszę mi wybaczyć moje brzydkie milczenie. Ale jestem chyba usprawiedliwiony przede wszystkim nauką tutejszego języka i korespondencją ze światem.

Obecnie, jak Ojcu wiadomo, jesteśmy w Centre de Lanque w Muyange. Wszystkich jest nas 32: 19 kapłanów zakonnych i diecezjalnych, 11 sióstr, 2 braci. Grupka Włochów jest najliczniejsza, potem nas 7. Jest także pielęgniarka protestantka – Dunka.

Czytaj dalej…