1971.04.21 Poznań – List O Leonarda do Przełożonego Księży Pallotynów w Paryżu.

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 21.04.1971

Czcigodny Księże Superiorze!

Z całego serca pragnę podziękować za przesłane zaproszenia dla grupy poznańskiej i krakowskiej naszych misjonarzy. Jestem wdzięczny za nie i za tę uprzejmość, tym bardziej, że mimo próśb i starań nie mogłem uzyskać takiego zaproszenia od innego zgromadzenia polskiego.

W Paryżu osobiście podziękuję za tę przysługę. Zresztą ja osobiście mam dług wdzięczności względem Księży Pallotynów, bo moje powołanie misyjne, które mogę zrealizować dopiero teraz, zrodziło się pod wpływem sztuki misyjnej, wystawionej kiedyś przez gimnazjum palotyńskie na Kopcu w Wadowicach.

Bóg zapłać za wszystko!

Łączę wyrazy najgłębszej czci i poważania.

Z prośbą o modlitwę.

O. Leonard Od Męki Pańskiej OCD

Pobierz pdf: 1971 04 21 Poznań – List O Leonarda do Przełożonego Księży Pallotynów w Paryżu.

1971.04.14 Poznań – List O. Leonarda do Pana Prezydenta Stowarzyszenia Przyjaciół Polski w Paryżu.

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 14.04.1971

Panie Prezydencie!

Dnia 5 marca 1971 roku napisałem do Pana list z pokorną prośbą, by uzyskać dziewięć stypendiów na naukę języka francuskiego na Instytucie Katolickim i na Alliance Francaise, dla polskich misjonarzy Karmelitów Bosych.

Aż do tej chwili nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, więc pozwalam sobie zwrócić się ponownie z tą samą prośbą, przypuszczając, że mój pierwszy list zaginął.

Czytaj dalej…

1971.04.12 Poznań – List O. Leonarda do Ojców Białych w Belgii.

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 12.04.1971

Najczcigodniejsi Ojcowie!

Otrzymałem Wasz adres od Ks. Biskupa Bururi Józefa Martin, podczas mojego pobytu w Burundi. Piszę, by zapytać, czy w Belgii jest możliwość wysłania do Burundi bagaży, możliwie najtaniej.

Nasza Prowincja Karmelitów Bosych otwiera misję w Burundi, w diecezji Bururi. Jest nas jedenastu i pod koniec czerwca chcemy opuścić Polskę i udać się do Francji, a stamtąd 30 sierpnia odlecimy samolotem do Afryki.

Czytaj dalej…

1971.04.12 Poznań – List O. Leonarda do O. Jana Chaffarod.

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 12.04.1971

O. Jan Chaffarod

Najczcigodniejszy Ojcze!

Otrzymałem list Ojca z dn. 24. III 1971. Dziękuję bardzo za wszystko, o czym Ojciec napisał mi w liście, za wszystko, co dla nas robi. A chociaż „godną rzeczą jest rozgłaszać i wysławiać Dzieła Boże”1, jednak chcę strzec tajemnicy, jak „Tajemnicy Królewskiej2…” i dziękuję Bogu oraz Tobie, Drogi Ojcze, za wszelkie starania, wszczęte z naszego powodu. Jest Ojciec dla nas naprawdę wielkim darem, który otrzymaliśmy [od Boga.] Bez Ojca pomocy, nasz pobyt w Paryżu byłby niemożliwy lub co najmniej bardzo trudny.

Czytaj dalej…

1971.04.11 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp P. Ramondot z Paryża.

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 11.04.1971

Czcigodny Ks. Bp P. Ramondot,

Ekscelencjo!

Jestem zaniepokojony, gdyż nie otrzymałem żadnej odpowiedzi od Pana Prezydenta Stowarzyszenia Przyjaciół Polski, z dn. 5 marca 71 roku. Możliwe, że ten list zaginął. Napisałem do niego jeszcze raz i posłałem przez okazję, mając nadzieję, że tą drogą dotrze do adresata.

Wam, Ekscelencjo, powierzam moją troskę o uzyskanie pomocy na studium francuskiego na Instytucie Katolickim i na Alliance Francaise.

Jeśli otrzymam odpowiedź, zaraz napiszę do Waszej Ekscelencji.

Proszę przyjąć wyrazy mojego głębokiego szacunku i jedności w modlitwach.

O. Leonard Kowalówka, OCD

Pobierz pdf: 1971 04 11 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp P. Ramondot z Paryża.

1971.04.05 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp Martin z Bururi.

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 5.04.1971

Jego Ekscelencja Ks. Bp J. Martin

Biskup Bururi

Ekscelencjo,

Jestem zobowiązany napisać do Was powtórnie, z powodu błędów, które wślizgnęły się do listu z dn. 3.04.1971. Obawiam się, że Ks. Biskup nie zrozumie prawie nic z tego listu. Błędy zostały popełnione przez osobę, która przepisywała go na maszynie.

Dziękuję Waszej Ekscelencji za życzliwy list z 15 marca 1971 dotyczący naszych bagaży. Postaram się wysłać je według Waszych wskazówek, które przekazaliście mi przez Ojców Białych z Bujumbura. Otrzymałem także wyjaśnienia na temat bagaży z Belgii od Prokury Misyjnej i z Ekonomatu Prowincjalnego, do których pisałem.

Czytaj dalej…

1971.04.03 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Bp Jana Wosińskiego

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 3.04.1971

Jego Ekscelencja Ks. Bp. Dr. Jan Wosiński

Płock

Seminarium Duchowne

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie!

Proszę przyjąć najlepsze życzenia, które składam w moim własnym imieniu oraz grupy misjonarzy karmelitańskich – obfitości łaski i radości wielkanocnych. Niech Chrystus Pan obdarzy Waszą Ekscelencję nie tylko tym krzyżem, który uświęca i czyni nas dobrymi, ale także tym Alleluja, które dopomaga nam czynić innym dobrze.

Czytaj dalej…

1971.04 – List O. Leonarda do O. Prowincjała Remigiusza Czecha.

JM+JT

Pax Christi!

1971

Przewielebny Nasz Ojcze!

Przesyłam tłumaczenie ostatniego listu Ks. Biskupa z Bururi i kopię listu do Św. Kongregacji.

Już pięciu z nas złożyło tutaj podanie o paszport, Brat Marceli uczynił to w poniedziałek w Wadowicach, a sądzę, że pozostali zrobią to w najbliższych dniach. Młodzi mają trochę trudności z zaświadczeniem wojskowym, które jest potrzebne. Podobno otrzymają je w ciągu 10 dni.

W tym tygodniu pragnę złożyć podanie o wizę włoską i francuską.

Z Avon otrzymałem wiadomość, ale negatywną w sprawie umieszczenia braci, no i różne propozycje. Starania robię nadal o bezpłatne umieszczenie nas…

Całuję św. Szkaplerz

fr. Leonardus a Passione Domini.

Pobierz pdf: 1971 04 – List O. Leonarda do O. Prowincjała Remigiusza Czecha.

1971.03.19 Kraków – List O. Leonarda do O. Prowincjała Księży Salwatorianów.

List O. Leonarda do O. Prowincjała Księży Salwatorianów.1

JM+JT

Pax Christi!

Poznań 19.03.1971

Księża Salwatorianie

Kraków, Łobzowska 22

Czcigodny Ojcze Prowincjale!

Ośmielam się zwrócić do O. Prowincjała z pokorną prośbą. Może Ojciec Prowincjał już słyszał, że nasza Polska Prowincja Karmelitów Bosych przyjęła misję w Afryce centralnej, w Burundi.

Czytaj dalej…

1971.03.17 Poznań – List O. Leonarda do O. A. Rouille

List O. Leonarda do O. A. Rouille 1

JM + JT2

Pax Christi

Poznań 17.03.1971

Czcigodny Księże,

Dziękuję za list z 17 lutego, a także za Ojca wysiłki, by znaleźć dla nas zakwaterowanie w Paryżu. Czekam na Ojca odpowiedź w tym względzie. Byłbym zadowolony, jeśli mógłby Ojciec znaleźć dwa miejsca u sióstr zakonnych dla Ojców, którzy tak by woleli.

Czytaj dalej…