1971.01.22 Poznań -List O. Leonarda do O. Sekretarza Prowincjalnego Prowincji Francuskiej.

List1 O. Leonarda do O. Sekretarza Prowincjalnego Prowincji Francuskiej.2

J+M+J

Poznań, 22 stycznia 1971 r.

Najczcigodniejszy Ojcze,

Mam nadzieję, że pamięta Ojciec O. Leonarda, Sekretarza Prowincjalnego Misji OCD z Polski. Piszę do Ojca, jako do Sekretarza Prowincjalnego prosząc, żeby zechciał trochę nam pomóc.

Nasza Polska Prowincja przyjęła misję w Burundi, gdzie mówi się po francusku, dlatego jesteśmy zobowiązani udać się do Francji, aby nauczyć się Waszego języka, co mamy zamiar uczynić w miesiącach: lipcu i sierpniu 1971 roku.

Czytaj dalej…

1971.01.21 Poznań – List O. Leonarda do Sióstr Karmelitanek Bosych w Poznaniu.

List O. Leonarda Kowalówki i O. Teofila Kapusty do Sióstr Karmelitanek Bosych w Poznaniu.1

JM+JT2

Pax Christi!

Poznań, 21 stycznia 1971

Przewielebna Matko!

Dziękując za gotowość pospieszenia z pomocą naszej misji, ośmielam się załączyć wykaz „wyprawy liturgicznej”, potrzebnej dla poszczególnego misjonarza.

Czytaj dalej…

1971.01.21 Poznań -List O. Leonarda do O. Prowincjała z Prowincji Belgijskiej.

List1 O. Leonarda Kowalówki do O. Prowincjała z Prowincji Belgijskiej.2

J+M+J

Pax Christi.

Poznań, 21 stycznia 1971 roku

Najczcigodniejszy Ojcze Prowincjale!

W imieniu Prowincjała Karmelitów Bosych Polskiej Prowincji, O. Remigiusza Czecha, ośmielam się usilnie prosić o przyjęcie do konwentu w Brukseli lub do innego konwentu Waszej Prowincji dwóch spośród naszych zakonników,

Czytaj dalej…

1971.01.21 Poznań – List O. Leonarda do Ks. M. Fellich

List1 O. Leonarda Kowalówki do Ks. M. Fellich.2

J+M+J

Pax Christi

Poznań, 21 stycznia 1971 r.

Czcigodny Księże,

Otrzymałem adres Księdza, będąc w Rzymie, w Międzynarodowym Kolegium Karmelitów Bosych, od mojego młodego przyjaciela O. Gabriela, Hindusa. Mówił mi, że chciałby Ksiądz zaangażować się w korespondencję z Polakiem. Aż do teraz nie było to dla mnie możliwe. Dzisiaj chciałbym skorzystać z Księdza dobroci.

Czytaj dalej…

1971.01.21 Poznań – List O. Leonarda do M. Generalnej

List1 O. Leonarda Kowalówki do Matki Generalnej Karmelu Apostolskiego Św. Józefa2

J+M+J

Pax Christi

Poznań, 21 stycznia 1971 roku

Najczcigodniejsza Matko Generalna!

Mam nadzieję, że Matka pamięta O. Leonarda, polskiego Karmelitę Bosego, którego spotkała w konwencie Waszych Sióstr w Kamina, w Kongo.

Czytaj dalej…

1971.01 Poznań – List O. Leonarda do Bp P. Ramondot.

List1 O. Leonarda do Bp P. Ramondot.2

J+M+J

Pax Christi.

Poznań, styczeń 1971 r.

Czcigodny Ojcze,

Podczas mojego pobytu w Rzymie, w 1969 roku, miałem szczęście uzyskać stypendium państwowe na naukę języka francuskiego na Instytucie Katolickim i na Alliance Francaise, i za to jestem bardzo wdzięczny władzom francuskim.

Czytaj dalej…

1970.10.31 Poznań – List O. Leonarda do O. Prowincjała

List O. Leonarda Kowalówki do O. Prowincjała Remigiusza Czecha.1

JM+JT

Pax Christi.

Poznań, 31.10.1970

Przewielebny Nasz Ojcze!

Pragnąc spełnić życzenia, jakie Nasz Ojciec wyrażał odnośnie mojej osoby, tak w Jugosławii jak i w Austrii, chciałbym odpowiedzieć, by Nasz Ojciec mógł się zorientować w sytuacji przed Definitorium.2

Otóż, po przemyśleniu wszystkiego pro i contra [za i przeciw], decyduję się podjąć tego zadania, jakie Nasz Ojciec pragnie mi zlecić.

Czytaj dalej…

1970.10.18 Poznań – List O. Leonarda do Definitorium P.

List O. Leonarda Kowalówki do Definitorium Prowincjalnego.1

JM+JT

Pax Christi.

Poznań, 18.10.1970

Do Przewielebnego Definitorium Prowincjalnego.

W związku z wyjazdem naszych misjonarzy do Afryki ośmielam się podać pewne sugestie, dotyczące ich przygotowania oraz zorganizowania pomocy dla naszych Misji w kraju i za granicą.

1. Wszyscy kandydaci powinni odbyć przed wyjazdem kurs jazdy samochodem oraz na motorze.

Czytaj dalej…

1970.10.04 Poznań – List O. Leonarda do O. Michała.

List O. Leonarda Kowalówki do O. Michała Machejka.1

JM+JT

Pax Christi.

Poznań 4.10.1970

Drogi Ojcze!

Wiem, że Ojciec ma obecnie wiele pracy, ale przyznam się, że czekam na list od Ojca.

Odwiedziłem prawie wszystkie nasze domy, także i Sióstr. Na ogół szczere zainteresowanie, a może i trochę entuzjazmu. Wszyscy, a zwłaszcza zainteresowani, czekają na powrót O. Prowincjała i na jego wezwanie do zgłoszenia się. O wiadomych mi kandydatach już Ojcu pisałem. Nie jestem pewny tylko O. Dominika. Gdy mu wspomniałem, co mówił O. Prowincjał, odpowiedział dosyć zagadkowo.

Czytaj dalej…