Życzenia na Boże Narodzenie 2017

„Bóg zniżył się do człowieka w betlejemskim żłobie, aby człowiek stawał się człowiekiem – mając Boga w sobie”

Drodzy Przyjaciele misji karmelitańskich!

Boże Narodzenie to tajemnica Człowieczeństwa Boga! To tajemnica zniżania się Boga aż do krańców nędzy człowieka aby go podnieść i zjednoczyć z Sobą. Bóg zniża się, aż do naszej nędzy aby nas wyrwać z mocy nieprzyjaciół, byśmy Mu służyli bez lęku. W Dzieciątku Jezus, Bóg stał się zależnym, potrzebującym miłości innych, będącym w sytuacji kogoś proszącego o naszą miłość. Odpowiada na odwieczne pytanie każdego z nas: czy ja jestem potrzebny Bogu? Czy Bóg mnie potrzebuje? Bóg przychodzi do nas w ubóstwie aby powiedzieć każdemu z nas: naprawdę potrzebuje ciebie, potrzebuje twojej pomocy, potrzebuje twojej miłości. Uwierz tej Miłości Boga! To jedyna nasza nadzieja na życie! Boże Narodzenie to przecież ŚWIĘTO ŻYCIA, ŚWIĘTO NADZIEI która nas przemienia! Miłując Boga szczerze i służąc Mu uczciwie bez obłudy, stajemy się tylko bardziej ludźmi, bardziej ludzcy, uczłowieczeni… a przez to przebóstwieni.
Drodzy Przyjaciele naszych misji, nie tylko Bóg Was potrzebuje, także my misjonarze potrzebujemy każdego z Was – i w ten wigilijny wieczór – pamiętamy o Was i waszych rodzinach przed obliczem Boga. Prosimy Go za Wami, aby nigdy nie opuszczała Was nadzieja, abyście zawsze wierzyli, że Bóg Was miłuje, że jesteście Mu potrzebni i macie miejsce w Sercu Boga na wieczność! Niech spełnią się marzenia, najlepsze życzenia, niech Bóg da Wam zdrowie, siły i pogodę, odwagę nawrócenia i radość przebaczenia, mądrość wraz z wiekiem… bo Bóg stał się Człowiekiem!
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!
Życzą misjonarze z Rwanda i Burundi

Jeśli chcesz możesz pomóc sierotom

POMOC DLA SIEROT W BURUNDI – O. GALICAN ocd

Drodzy Przyjaciele Misji!
Projekt pomocy dzieciom osieroconym istnieje od 2000 roku. Powodem była wojna domowa w 1993 roku. Pochłonęła ona wiele ludzkich istnień. Projekt został zainicjowany przez O. Jana Kantego, ówczesnego misjonarza w Burundi. Na początku nie obejmował więcej niż 50 dzieci. W większości byli to uczniowie szkoły średniej. W miarę jak wojna trwała, liczba sierot stale się powiększała. W 2005 roku było ponad 250 dzieci, które otrzymały podstawową pomoc na kształcenie się. Te dzieci zostały adoptowane na odległość przez rodziny z Polski, które im towarzyszą. W imieniu dzieci, które korzystają z tej pomocy wyrażamy naszą wdzięczność. Oby Pan wynagrodził Wam stokrotnie.
Kim są dzieci, którym pomagamy?
Dzieci, którym pomagamy pochodzą z ubogich rodzin. Wszystkie są sierotami, bez ojca i bez matki. Te dzieci pozostają w rodzinach, które pomagają nam czuwać nad nimi, aby mogły otrzymać dobre wykształcenie. Pomoc ta pozwala dzieciom korzystać z nauczania szkolnego, opieki lekarskiej i innych form działalności, które pozwolą im żyć godnie w społeczeństwie.
Z tego powodu szukamy rodzin, które zgodzą się je przyjąć i są gotowe czuwać nad ich kształceniem się. Ponieważ jest trudno znaleźć zamożne rodziny, które przyjęłyby pod swój dach te sieroty, jesteśmy zmuszeni udzielać pomocy materialnej ubogim rodzinom, które wspaniałomyślnie decydują się współdziałać z nami w tym dziele miłosierdzia.
O. Gallican Nduwimana, który zajmuje się tym dziełem, przynajmniej raz na kwartał odwiedza te dzieci, w różnych środowiskach, w których żyją.
Pomoc tym dzieciom nie ogranicza się do elementarnych potrzeb. Raz w roku Ojcowie Karmelici organizują różne spotkania dla dzieci, np. sportowe, modlitewne lub warsztaty pracy ręcznej przy klasztorze lub w innej rodzinie potrzebującej pomocy.

Sytuacja aktualna.
W roku szkolnym 2016/17, z pomocy 6.000,00 $, które otrzymaliśmy, mogliśmy wesprzeć 43 dzieci. Wśród nich jest 7 w szkole podstawowej, 35 w szkole średniej i 1 uczeń na drugim roku uniwersytetu. Dwoje zakończyło z powodzeniem studia humanistyczne.
W tym roku szkolnym 2017/2018 mamy 41 dzieci, które potrzebują pomocy: 9 jest w szkole podstawowej (80$), 31 w szkole średniej i 1 student na uniwersytecie(368$).
Suma całkowita to 448 $ na miesiąc dla wszystkich dzieci. Do tej sumy musimy dodać jeszcze 52 $ na materiały szkolne, opiekę zdrowotną i inne.
Z powodu kryzysu politycznego kraju wielu ludzi nie ma możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb. Tym bardziej wyrażamy naszą wdzięczność względem wszystkich Dobroczyńców, którzy pozwalają nam wspierać te dzieci. Niech Pan Bóg Was obdarzy Swym Błogosławieństwem.
O. Gallican Nduwimana – odpowiedzialny za pomoc Sierotom w Bujumbura

Każdy kto pragnie i może pomóc sierotom w Bujumbura może przesłać ofiarę na konto Biura Misyjnego w Krakowie – tytułem: „sieroty w Bujumbura”:
Biuro Misyjne Karmelitów Bosych
ul. Rakowicka 18, 31-510 Kraków
BGŻ BNP PARIBAS
Konto PLN
28 1600 1013 1844 4951 0000 0008
Konto EURO:
55 1600 1013 1844 4951 0000 0007
Konto USD:
82 1600 1013 1844 4951 0000 0006
Swift do kont walutowych:
PPAB PL PK

Nowe Muzeum misyjne w Czernej

W roku 2021 będziemy obchodzić jubileusz 50-lecia misji karmelitańskich w Afryce. Na tę okazję – miedzy innymi – przygotowujemy otwarcie nowego Muzeum misyjnego w Czernej. Będzie ono umieszczone w budynku recepcyjnym Domu Pielgrzyma w Czernej. Dotychczas mieściło się ono w zachodnim skrzydle klasztoru. Muzeum dokumentować będzie 50-letnią posługę karmelitów bosych w Burundi i Rwandzie, a także zawierać będzie wiele ciekawych eksponatów dotyczących życia codziennego, edukacji, sztuki czy świata przyrody, pochodzących z Afryki. Nowa aranżacja Muzeum misyjnego podjęta została przez Państwo Jarosława i Barbarę Kłaput z Warszawy, którzy projektowali między innymi Muzeum karmelitańskie w Czernej, Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, ekspozycję główną Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, byli współautorami Muzeum Powstania Warszawskiego, autorami jubileuszowej wystawy Muzeum Warszawy, ekspozycji stałej Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz autorami pierwszej wystawy Muzeum Historii Polski w Warszawie „Odważmy się być wolnymi” prezentowanej w salach Muzeum Narodowego w Warszawie.

Czytaj dalej…

Zaproszenie na dzień św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1 X 2017

W Orędziu na 91 Światowy Dzień Misyjny papież zachęca nas słowami: „Świat potrzebuje przede wszystkim Ewangelii Jezusa Chrystusa. Światowy Dzień Misyjny jest dobrą okazją, aby misyjne serce wspólnot chrześcijańskich brało udział poprzez modlitwę, świadectwo życia i wspólnotę dóbr w zaspokojeniu poważnych i wielkich potrzeb ewangelizacji”.

Stało się tradycją, że na początku Dni Misyjnych Archidiecezji Krakowskiej gromadzimy się w kościele Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18 w Krakowie, by wspólnie modlić się w intencji misji.

Zapraszamy więc  do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 1 października, w dzień św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki Misji.

Czytaj dalej…

Pierwszy Kongres Wikariatu Burundi i Rwanda

PIERWSZY Kongres Kapitulny w Wikariacie Regionalnym w Burundi i Rwandzie.
Po czterdziestu pięciu latach istnienia, misje karmelitańskie weszły w nowy etap rozwoju. Liczba Afrykańczyków przerosła liczbę misjonarzy z Polski, a nasza obecność misyjna dojrzała do swej większej autonomii. W związku z tym ostatnia Kapituła Prowincjalna, uwzględniając aktualne tendencje rozwojowe, poleciła wypracowanie statutu przyszłego wikariatu regionalnego. Pierwszym krokiem ku temu było przygotowanie Statutu Biura Misyjnego w Krakowie. Z pomocą o. Łukasza Kasperka Statut ten został opracowany i zatwierdzony ad experimentum na 3 lata w roku 2015, a Statut Wikariatu został aprobowany przez Kapitułę Prowincjalną, obradującą w dniach 25 kwietnia do 3 maja 2017 r.. Tym samym Kapituła Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych erygowała Wikariat Regionalny w Burundi i Rwandzie.

Czytaj dalej…

AKCJA „ŻARÓWKI DLA RWANDY”

Rada 16405 Jezusa Miłosiernego w Brodnicy przy parafii p.w. Jezusa Miłosiernego

Rycerze Kolumba Rady 16405 im. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy działającej przy parafii p.w. Jezusa Miłosiernego nawiązali kontakt z ojcem Maciejem Jaworskim karmelitą  bosym pracującym w Rwandzie. W trakcie rozmów prowadzonych za pomocą e-maili dowiedzieliśmy się, że borykają się z dużymi kosztami utrzymania misji. Postanowiliśmy ulżyć jakoś w tych kosztach a najszybszy sposób to obniżyć koszt opłat za energię elektryczną. Najlepszym szybkim sposobem jest wymiana żarówek na jak najbardziej oszczędne, a ponieważ takimi są teraz żarówki ledowe więc powstał pomysł wymiany istniejących i założenia nowych w nowych budynkach z czternastoma pokojami na potrzeby formacji i domu rekolekcyjnego w Butare. Rycerze Kolumba podjęli decyzję o zorganizowaniu pomocy w postaci zbiórki potrzebnych żarówek i przekazania ich na misje. Potrzeba było 320 żarówek wkręcanych i świetlówek. Skoro już wiedzieliśmy ile ich potrzeba należało się zastanowić jak to zrobić, aby akcja była jak najbardziej owocna. Wpadliśmy na pomysł, aby ksiądz kanonik Wiesław Pacak proboszcz parafii i jednocześnie kapelan naszej Rady Rycerzy Kolumba powiedział coś w czasie Mszy świętych. Nasz proboszcz zawsze przychylny akcjom niosącym pomoc zgodził się i zapowiedział akcję w święto Objawienia Pańskiego. Powtórzyliśmy pomyśl z poprzedniej akcji przeprowadzonej na święta Bożego Narodzenia. Wówczas przygotowaliśmy chmurki z imionami i wiekiem osób  starszych i samotnych, aby parafianie obdarowali ich drobnymi upominkami na święta. Kto chciał przygotować paczkę zabierał chmurkę zawieszoną na drzewku. Tak przygotowaną paczkę przynosili do kościoła a te Rycerze Kolumba rozwieźli obdarowanym.

Czytaj dalej…

Misyjne Spotkanie Opłatkowe 2017

W sobotę 21 stycznia 2017r. miało miejsce nasze tradycyjne spotkanie opłatkowe Przyjaciół Misji karmelitańskich w Burundi i Rwanda. Tego dnia przypadał także Dzień Babci oraz Dzień Skupienia Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego w Krakowie – może dlatego wiele naszych Przyjaciół  nie mogło przybyć. Pomimo tych przeszkód i panującej grypy zjawiło się na spotkaniu 75 osób, w tym 20 osobowy chór „Lutnia”, członkowie Bractwa Szkaplerznego ze Sosnowca oraz Przyjaciele misji z Krakowa, Żywca, Gliwic, Bytomia, Tychów i Rzeszowa.

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą św. koncelebrowaną o godz. 14.00, (w intencjach Przyjaciół misji: żyjących i zmarłych oraz naszych misjonarzy), której przewodniczył o. Prowincjał Tadeusz Florek.

Czytaj dalej…