Misje są dziełem miłosierdzia…

„Jezus Chrystus, najsłodszy Bóg i nasz Odkupiciel, ogłosił: ‚Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią’ (Mt 5, 7). Tym którzy pragną być szczęśliwi, wskazał miłosierdzie jako nośnik osiąganego szczęścia. Wśród nieszczęść ludzi śmiertelnych istnieje największe nieszczęście jakim jest nieznajomość Chrystusa i płynące stąd udręczenie z powodu grzechów oraz nic bardziej żałosnego jak niezliczona ilość odchodzących od Chrystusa ludzi i rzesz ginących śmiercią wieczną. Największym miłosierdziem względem bliźniego wiara która daje życie wieczne, wolność od grzechu i życie łaski. Głównie z tego powodu jednorodzony Syn Boży głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby (por. Hbr 5, 7) oraz prowadził życie w obcej ziemi, rodzącej ciernie i osty. Trudził się i doświadczał nędzy ludzi, aby stać się miłosiernym i wiernym Arcykapłanem. Myśl o tym nie opuszczała nigdy Jego ducha, lecz pobudzała Go do głośnego wołania wśród ludów. Tak więc, mając przed oczyma godny opłakania widok przyjaciół Chrystusa, nie wiem, jaką mogą znaleźć wymówkę, aby z Apostołem nie dopełniać braków udręk Chrystusa dla wzrostu Jego Ciała, którym jest Kościół (por. Kol 1, 24), na którego barkach spoczywa tak wielu grzeszników. Przyjaciele Chrystusa na pewno mogą dać jedną z trzech odpowiedzi:

Czytaj dalej…

Misyjne Spotkanie Opłatkowe 2017

W sobotę 21 stycznia 2017r. miało miejsce nasze tradycyjne spotkanie opłatkowe Przyjaciół Misji karmelitańskich w Burundi i Rwanda. Tego dnia przypadał także Dzień Babci oraz Dzień Skupienia Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego w Krakowie – może dlatego wiele naszych Przyjaciół  nie mogło przybyć. Pomimo tych przeszkód i panującej grypy zjawiło się na spotkaniu 75 osób, w tym 20 osobowy chór „Lutnia”, członkowie Bractwa Szkaplerznego ze Sosnowca oraz Przyjaciele misji z Krakowa, Żywca, Gliwic, Bytomia, Tychów i Rzeszowa.

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą św. koncelebrowaną o godz. 14.00, (w intencjach Przyjaciół misji: żyjących i zmarłych oraz naszych misjonarzy), której przewodniczył o. Prowincjał Tadeusz Florek.

Czytaj dalej…