WIELKANOC 2003 (18)

AMAHORO to w Burundi znaczy pokój

Wielkanoc 2003 (18)

Kiedy przemierzam ten kontynent – Afrykę – widzę wszędzie młodzież. Te kraje są młode w sensie fizycznym, ale są też młode w sensie duchowym: spragnione, oczekujące, otwarte…

A jednocześnie

Afryka jest jak okradziony, pobity i porzucony, na wpół umarły człowiek, który potrzebuje dobrych Samarytan”.

Wielkie jest bogactwo duchowe i wielkie są możliwości Kościoła w Polsce. Trzeba z tego skarbca zaczerpnąć, aby skutecznie wspomóc bratnie Kościoły”.

Jan Paweł II

Czytaj dalej…

BOŻE NARODZENIE 2002 (17)

AMAHORO to w Burundi znaczy pokój

Boże Narodzenie 2002 (17)

Wyruszam szczęśliwy, gdyż wiem, że Bóg pobłogosławi nasz apostolski trud, mój i Twój. Na górze Karmel ktoś będzie modlić się o zwycięstwo dla tego, który walczyć będzie na równinie.

o. Roulland misjonarz z Chin do Teresy od Dzieciątka Jezus

Czytaj dalej…

PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2002 (16)

AMAHORO to w Burundi znaczy pokój

Październik-grudzień 2002 (16)

Gdyby miłość wygasła, to Apostołowie nie głosiliby już więcej Ewangelii, Męczennicy odmawialiby przelania krwi…. Zrozumiałam, że Miłość zawiera wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, że ogarnia wszystkie czasy i wszystkie miejsca. Tak, znalazłam swoje miejsce w Kościele. W Sercu Kościoła, mej Matki, będę Miłością. W ten sposób będę wszystkim.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Czytaj dalej…

LIPIEC – WRZESIEŃ 2002 (15)

AMAHORO to w Burundi znaczy pokój

Lipiec-wrzesień 2002 (15)

Odczuwam powołanie Apostoła. Chciałabym przebiegać Ziemię, głosić Twe Imię i umieszczać w ziemi niewiernych Twój chwalebny Krzyż. Ale Ukochany mój nie wystarczy mi jedno posłannictwo. Chciałabym w tym samym czasie głosić Ewangelię w pięciu stronach świata, aż po najbardziej odległe wyspy. Chciałabym być misjonarzem…

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Czytaj dalej…

WIELKANOC 2002 (14)

AMAHORO to w Burundi znaczy pokój

Wielkanoc 2002 (14)

Kontemplacja oblicza Chrystusa skłania uczniów także do „kontemplacji” twarzy dzisiejszych ludzi: Chrystus bowiem utożsamia się ze swoimi „najmniejszymi braćmi”. (…) Trzeba niezwłocznie wyruszyć w drogę jak Maryja. (…) Zmartwychwstały Chrystus na nowo jakby wyznacza nam spotkanie w Wieczerniku, gdzie (…) ukazał się swoim uczniom, aby tchnąć w nich ożywiający dar Ducha Świętego i wprowadzić ich w wielką przygodę ewangelizacji…

Jan Paweł II, fragm. Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2001

Czytaj dalej…

BOŻE NARODZENIE 2001 (13)

AMAHORO to w Burundi znaczy pokój

Boże Narodzenie 2001 (13)

Przeżywaliśmy w tym roku 30 lat obecności misyjnej w Burundi i w Ruandzie. Dziękowaliśmy Bogu za wszystkie łaski otrzymane na przestrzeni tych lat. Nie zapominajmy o tych, którzy przyczynili się do rozwoju misji, a którzy już odeszli do Pana: o. Leonard Kowalówka, br. Marceli Szlósarczyk, p. Zofia Proszak, [p. Adam Trybała] oraz wielu innych zmarłych Dobrodziejów Misji!

Czytaj dalej…

CZERWIEC 2001 (12)

AMAHORO to w Burundi znaczy pokój

Czerwiec 2001 (12)

Pierwsze zetknięcie się z Czarnym Lądem. Wiadomo, że to nie księżyc, ale jakoś ostrożnie stawiamy nogi na tym nowym kontynencie. Jest pochmurno, trochę duszno. (…) w duchu dziękuję Bogu, że wprowadził mnie w nową przygodę miłości.

10 X Mpinga, Burundi, o. Teofil Kapusta

Czytaj dalej…

WIGILIA 2000 – NOWY ROK 2001 (11)

AMAHORO to w Burundi znaczy pokój

Wigilia 2000 – Nowy Rok 2001 (11)

Nie możemy również ominąć tutaj dzieł, które mogliśmy dokonać w tym Roku Jubileuszowym, i za które dziękujemy Panu, całej naszej Prowincji Krakowskiej i Wam, Drodzy Dobrodzieje. A są to dzieła liczne i bardzo ważne tak dla naszych Misji, jak i dla Zakonu.

Czytaj dalej…

WIELKANOC 2000 (10)

AMAHORO to w Burundi znaczy pokój

Wielkanoc 2000 (10)

Historia zbawienia znajduje w Jezusie Chrystusie swoje zwieńczenie i najpełniejszy sens. (…) Jezus jest prawdziwą nowością, przerastającą oczekiwania ludzi, i pozostanie nią na zawsze, przez wszystkie kolejne epoki dziejów. Wcielenie Syna Bożego oraz zbawienie, jakiego dokonał przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, są zatem właściwym kryterium oceny rzeczywistości doczesnej i wszelkich zamysłów, które mają zapewnić człowiekowi życie coraz bardziej ludzkie”.

Jan Paweł II, Bulla: Incarnationis mysterium 1.

Czytaj dalej…

BOŻE NARODZENIE 1999 (9)

AMAHORO to w Burundi znaczy pokój

Boże Narodzenie 1999 (9)

Każdy, kto przyjmuje w sercu swoim ten wielki dar zbawienia i miłości nie może go zatrzymać tylko dla siebie, ale jest wezwany, aby się nim dzielić. Każdy z nas jest posłany, aby nieść Radosną Nowinę tym, którzy są blisko, a którzy ustają w drodze i tracą nadzieję i tym, którzy są daleko i nigdy nie słyszeli o Jezusie.

Czytaj dalej…